Brno hledá investory pro „chytrou“ Špitálku

31. 3. 2022

Zástupci města Brna zahájí v dubnu předběžné tržní konzultace se zájemci o výstavbu chytré čtvrti Špitálka. Konzultace proběhnou ve třech fázích a jejich výsledkem bude příprava zadávacích podmínek pro následující výběrové řízení.

Jednotlivá setkání mají informovat co nejširší okruh možných partnerů o záměrech a požadavcích města na výstavbu chytré čtvrti. Během konzultací proberou zástupci města spolu s potenciálními strategickými partnery celkové nastavení projektu. Účastníci sezení ověří, zda bude projekt revitalizace Špitálky životaschopný na několik desítek let, finančně udržitelný a zda bude splňovat požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Diskuze bude řešit také zachování genia loci lokality včetně chladicí věže a zatraktivnění veřejného prostoru.

Formát předběžných tržních konzultací představuje v přístupu města k rozvoji území novinku. „Před vyhlášením výběrového řízení chceme v prvé řadě sladit naše požadavky s pohledem investorů. Na výstavbě chytré čtvrti nám velmi záleží, proto chceme pozorně vyslechnout také názory těch, kteří budou mít finální přestavbu Špitálky na starost. Teprve po tomto inovativním kroku proběhne standardní výběrové řízení,” vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Z důvodu komplexnosti celého projektu proběhnou konzultace ve třech fázích, které se mohou dále členit na několik dílčích kol. Přípustná jsou také individuální jednání. Každou fázi zahájí hromadná konzultace, které se bude moct zúčastnit neomezený okruh předem registrovaných zájemců. K tržním konzultacím jsou zváni tuzemští i zahraniční investoři. Podklady pro konzultace, včetně průvodního dopisu, naleznou zájemci na webových stránkách projektu nebo skrze oficiální profil města Brna na portálu EZAK.

První kolo konzultací proběhne 12. dubna. Možní budoucí partneři se na úvodním setkání seznámí s projektem z hlediska jeho funkčního a technického provedení a environmentální udržitelnosti. Zástupci města předpokládají, že během diskuse zazní ze strany oslovených subjektů také návrhy alternativních řešení či vylepšení projektu. Během druhé fáze se bude hledat životaschopný koncept financování projektu. Závěrečná třetí fáze pak poslouží k precizování zadávacích podmínek výběrového řízení, které se uskuteční na začátku roku 2023.

Konkrétní požadavky města na revitalizaci Špitálky obsahuje už zveřejněná tzv. Bílá kniha, kterou zhotovil ateliér A8000 ve spolupráci s řadou expertů z brněnského magistrátu a městských firem. „Bílá kniha navazuje na dříve představený Master plán a stanovuje podmínky realizace stavby s důrazem na využití inovativních technologií a přístupů. Oba dokumenty – Master plán i Bílá kniha – poslouží během tržních konzultací jako výchozí podklady pro jednání. V procesu revitalizace Špitálky sleduje město dílčí cíle. Mezi ně patří vytvoření nových pracovních příležitostí a podnikatelských aktivit, zlepšení životního prostředí v lokalitě a zvýšení atraktivity Brna,“ uvedl Filip Chvátal, radní města Brna pro územní plánování a rozvoj. Projekt chytré čtvrti Špitálka je součástí evropského projektu RUGGEDISED financovaného z programu Horizon 2020.

SF/pb

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři