Brno bude mít vlastní stavební předpisy

11. 5. 2023

Kancelář architekta města začíná pracovat na takzvaných Brněnských stavebních předpisech, jejichž vytvoření umožní nový stavební zákon. Předpisy zohlední charakter města a stanoví přesnější standardy a požadavky než celostátní směrnice. Při práci pomohou třeba projektantům. „Stavební předpisy jsou vždy specifické a potřebné pro konkrétní město, protože jsou něco mezi stavebním zákonem a územním plánem. Zpřesňují některé konkrétní požadavky města jak na výstavbu, tak na veřejné prostranství,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký. Předpisy budou specifikovat například to, jak vysadit uliční stromořadí.

Brněnské stavební předpisy budou autoři projednávat s dotčenými odbory, městskými firmami, zástupci městských částí a stavebních úřadů i s odbornou veřejností, tedy architekty a investory. Hotové by měly být do července příštího roku. Vzhledem k tomu, že zatím není známá podoba celostátní prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, se kterou bude třeba koordinovat znění městských stavebních předpisů, je harmonogram zatím předběžný.

Předpisy budou ctít stejné principy jako připravovaný nový územní plán. K těm patří důraz na kvalitu veřejných prostranství, zachování a vytváření polyfunkčního městského prostředí nebo zadržování a vsakování dešťových vod. Dokument má také nastavit podmínky pro rozvoj území města v souladu s trendy udržitelného rozvoje či nízkými nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Znění předpisů budou brněnští odborníci koordinovat s kolegy z Prahy a Ostravy, aby předešli roztříštěnosti a nepřehlednosti regulace ve velkých městech.

ČTK

Zveme Vás na 2. ročník odborné konference Moravian Real Estate Date o vizích rozvoje moravské metropole, výstavbě subcenter, byznysu a realitním trhu.

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři