16. ročník soutěže Architekt roku čeká na nominace

5. 2. 2024

Do 3. května 2024 lze nominovat významné osobnosti do soutěží Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024. Cenu Architekt roku získává každoročně odborník, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, umělci, publicisté i další osobnosti. Osobnosti nominované na Architekta roku posuzuje odborná porota složená z pěti laureátů předchozích ročníků. Letos jimi jsou: Ivan Kroupa, architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, Petr Stolín, Stanislav Fiala a Zdeněk Fránek.

Při příležitosti udělování ceny Architekt roku se předává rovněž cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj. Slavnostní předání cen vítězům soutěží Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024 proběhne v září 2024.

ich/rs

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři