Vltavská filharmonie: Projekt století o krok blíž k realizaci

Praha se připravuje na výjimečný kulturní a architektonický přírůstek, Vltavskou filharmonii, jejíž upravený návrh nedávno ovládl novinové titulky. Bjarke Ingels, zakladatel dánského studia BIG, přivezl do Prahy podrobnou architektonickou studii. Tato studie detailně popisuje plány a změny, které proběhly od vyhlášení architektonické soutěže před rokem a půl.

Stavba filharmonie se stala tématem diskusí a debat. Odborníci z celého světa v procesu úpravy návrhu reagovali na připomínky jak soutěžní poroty, tak aktivně zapojené širší veřejnosti. Bjarke Ingels zdůrazňuje, že každý soutěžní návrh prošel pečlivým dopracováním, přičemž bylo zapotřebí řešit mnoho připomínek a technických otázek. Studie zároveň poukazuje na symbolický význam nové budovy, která nebude pouze koncertním sálem, ale má ambici stát se otevřeným kulturním a vzdělávacím centrem.

www.big.dk
www.big.dk

V architektonické studii se kromě rozšíření zeleně upravoval například hlavní sál, kde se řešil panoramatický výhled i akustika. Aby byla lépe dostupná střecha s úchvatnými výhledy na město, přibydou z veřejného foyer eskalátory. Filharmonie bude funkčně propojená s nábřežím, včetně sousedního Negrelliho viaduktu, který nově poskytne své vnitřní prostory pro kavárny nebo knihkupectví. Z hlediska gastroprovozu bude střešní bistro doplněné o mezanin, který umožní navýšení kapacit – strhující panorama Prahy si tak bude moct užít větší počet návštěvníků.

www.big.dk
www.big.dk

Jelikož kulturní památky, jako jsou Rudolfinum a Obecní dům, již nesplňují požadavky pro moderní koncerty, má Vltavská filharmonie přinést nový koncertní sál, ale také prostory pro městskou knihovnu a další veřejně přístupné zázemí. Náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček klade důraz na součást projektu, která se zaměřuje na vzdělávání. K další fázi projektu podotkl, že dochází k intenzivní komunikaci ohledně všech navazujících prací, včetně rekonstrukce vestibulu metra na Vltavské. Po dohodě s radnicí městské části Praha 7 se zahajuje příprava a projektové práce na severní vestibul, směřující k Památníku ticha. V současné době je vestibul přístupný pouze z vltavského nábřeží a v místě plánovaného Památníku ticha není žádný výstup. Zlepšení této situace bude mít pozitivní vliv na pěší dopravní toky.

www.big.dk
www.big.dk

Vltavská filharmonie má vysoké ambice – plánuje přilákat milovníky klasické hudby, ale fungovat i jako kulturní centrum Prahy. Společně s hudebními sály se zázemím a veřejnými foyer se otevře veřejnosti i kreativní hub, jehož centrem se stane hudební oddělení Městské knihovny. Hlavními uživateli budou Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Česká filharmonie a již zmíněná Městská knihovna. Slavnostní otevření se očekává v roce 2032.

www.big.dk
www.big.dk

Zdroj vizualizací: www.big.dk

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři