Vláda schválila novelu NSZ

Kabinet Petra Fialy na sklonku minulého týdne schválil novelu stavebního zákona (NSZ). Předloha ministerstva pro místní rozvoj (MMR) především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy a prozatím zachovává všechny stavební úřady v obcích.

Novelu ještě musí projednat Sněmovna, Senát a podepsat prezident. Vláda současně schválila i návrh zákona o jednotném enviromentálním stanovisku (JES), které by mělo před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí.

Počet stavebních úřadů bude zachován

Novela upravuje nový stavební zákon, který připravila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). „Odmítali jsme vznik centrálního stavebního úřadu, protože blízkost úřadů k občanům pokládáme za zásadní. Novela přesně toto naplňuje a zabrání kolapsu stavebnictví, ke kterému by došlo, kdyby byla v platnosti přijatá předloha minulou vládou,“ řekl premiér Petr Fiala. Dodal, že zrychlení a zjednodušení stavebního řízení je zásadní věc pro budoucnost země, dobré služby občanům a pro občany jako takové.

MMR navrhovalo několik variant pro určení počtu stavebních úřadů, nakonec zachová všech stávajících 694 s možností tento jejich počet snížit. „Zvolili jsme podobný postup jako v případě matrik a rozhodli se jít výkonnostní metodikou. Až si zákon sedne, tak podle počtu úkonů bude stát platit, a pokud někde neprobíhají stavby, tak tam nebude důvod úřad mít, nebo ho obec nebude chtít a třeba dojde ke sloučení,“ řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Ivan Bartoš: jedno řízení, jedno razítko

Ministr Bartoš rovněž uvedl, že věcná novela povede k zamýšlenému zjednodušení výstavby a zachovává systém „jedno řízení, jedno razítko“. K tomu by měla přispět i digitalizace a vznik Portálu stavebníka. „Věřím, že to dohromady zákon přetaví v užitečný nástroj pro občany,“ řekl I. Bartoš.

Novelu v posledních dnech kritizovala řada profesních institucí, zejména Hospodářská komora, Asociace developerů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů atd. Především bylo MMR vyčítáno, že odborná veřejnost neměla možnost se ke změnám vyjádřit. Ivan Bartoš uvedl, že MMR respektovalo klasický proces schvalování a po celou dobu byl návrh konzultován s profesními organizacemi či městy. A dodal, že mnoho námětů bylo do návrhu vloženo. „Nelze vyhovět všem zároveň. Myslím, že výsledný kompromis je dobrý a míří na cíle, které jsme si stanovili,“ konstatoval ministr.

Od poloviny příštího roku začne fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů. Digitalizace stavebního řízení by měla být po půlročním odkladu spuštěna 1. ledna 2024.

NSZ a JES

Jednotné enviromentální stanovisko, respektive příslušný zákon, pak podle končící ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) přinese větší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlí povolovací procesy. „Dokázali jsme vypořádat všechny připomínky a najít shodu na zjednodušení stavební legislativy napříč vládou i kraji a profesními svazy,“ sdělila ministryně v tiskové zprávě.

Podle návrhu novely by zájemce o stavební povolení podal jednu žádost na stavebním úřadě nebo orgánu ochrany životního prostředí. Pak poběží lhůta pro vydání stanoviska, které zahrne požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí podle až devíti zákonů. Správním orgánem bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve vybraných případech krajský úřad. Součástí JES může být i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, pokud je třeba.

ČT

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři