Uplatnenie verejno-súkromného partnerstva v zdravotníctve

Dnes sú na celom svete stovky PPP projektov, ktoré majú rôzne zameranie. Zároveň vznikajú ich nové typy, ktoré sa flexibilne prispôsobujú osobitostiam krajiny realizácie či potrebám konkrétneho verejného partnera. Nie je to inak ani v zdravotníctve. Tu sa systém stáva čoraz komplexnejší a ťažšie efektívne manažovateľný. Projekty PPP sa v tejto oblasti realizujú vo viacerých štátoch. Už to nie sú iba anglosaské krajiny, ale i Japonsko, Francúzsko, Španielsko, Nemecko a mnohé iné.

Zdravie je pre každého človeka veľmi dôležité. Náklady na zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti sa vo vyspelých štátoch neustále zvyšujú. To je vyvolané najmä vedecko-technologickým pokrokom, ale aj starnutím populácie vo vyspelých krajinách.

Možnosti realizácie a typológia PPP

Projekty Barts a Royal London sú jedným z najväčších projektov PPP v Európe. Nemocnica Barts fungujúca od roku 1123 sa stane nadštandardným liečebným zariadením na liečbu rakoviny a kardiocentrom. Druhá nemocnica – Royal London Hospital otvorená v roku 1740 sa premení na popredné traumacentrum a centrum prvej pomoci, druhú najväčšiu londýnsku detskú nemocnicu a jedno z najväčších európskych centier na liečbu obličiek. Bude v nej sídliť aj londýnska letecká záchrana služba. Navyše, okrem „dvoch nových nemocníc“ pribudne aj 1 248 lôžok. Barts bude mať celkovo 8 nových operačných sál a Royal London 22.

Prevádzka bude zahŕňať zabezpečenie kompletného stravovania, upratovanie, službu vrátnika, službu práčovne, sterilizáciu nástrojov a zariadení, dodávky zdravotníckeho vybavenia, prevádzku parkovísk a dopravu po areáli, recepčnú službu a správu majetku, telekomunikácie, odpadové hospodárstvo, help desk, stráženie a iné služby.

Dôvodom využitia PPP v danom prípade je skutočnosť, že britská vláda preferuje túto metódu pri financovaní veľkých infraštruktúrnych projektov tohto typu v prípade výhodnosti výstavby, financovania a prevádzky oproti klasickému obstarávaniu.

Formou PPP projektu je DBOF (Design-Build-Finance-Operate/Navrhni-Postav-Financuj-Prevádzkuj). Ide o zmluvné PPP. Hodnota zákazky je 1 281 miliónov eur. Príprava a výstavba projektu je naplánovaná na roky 2006–2016, koncesia potrvá do roku 2048. V súčasnosti je už projekt vo výstavbe.

Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti predložená v roku 1999 navrhla použiť program PPP len pri nemocnici Royal London, kým nemocnica Barts mala byť financovaná použitím verejných zdrojov. V roku 2000 toto stanovisko potvrdila regionálna kancelária ministerstva zdravotníctva v Londýne, ale o rok neskôr vláda odporučila spojiť obe nemocnice do jedného projektu PPP/PFI. Tento „zrevidovaný“ projekt vo februári 2002 deklaratívne schválili vláda i ministerstvo zdravotníctva.

Hlavné prínosy a dôvody využitia modelu DBOF

  • umožňuje viac investičných akcií a synergie pri ich realizácii,
  • využitie expertízy projektového riadenia súkromného sektora (efektivita),
  • motivuje súkromného partnera k väčšej miere inovácií, finančnej efektivite, kvalite a včasnému odovzdaniu projektu,
  • núti detailne preveriť investičný zámer, jeho zmysluplnosť a realizovateľnosť.

Skúsenosti z tohto projektu poukazujú najmä na nasledujúce kľúčové faktory jeho úspechu:

  • nevyhnutný výber vhodného projektu,
  • potreba dôslednej a zodpovednej prípravy a dôsledného projektového manažmentu v priebehu realizácie jednotlivých etáp projektu,
  • žiaduci kvalitný projektový manažér – náročný projekt z hľadiska projektového manažmentu a komplexnosti
  • využitie synergie pri realizácii dvoch podobných projektov (nižšie náklady, optimalizácia času a pod.)

Vizualizácie – Scheldebouw / permasteelisa.nl 1,2,3 – Royal London Hospital (Architekt: HOK International, Developer: Barts and The London NHS Trust, Skanska Innisfree, Dodávateľ: Skanska Construction)

Autor je výkonným riaditeľom Asociácie PPP.

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři