Udržitelná čtvrť Letňany–Kbely: Nový standard pro ekologické bydlení

Prahu čeká revoluce ve výstavbě – nová čtvrť Letňany–Kbely se zaměří na ekologii, udržitelnost a soběstačnost. Tato inovativní čtvrť bude reagovat na globální klimatické změny a slibuje být vzorem pro ekologické bydlení. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) aktuálně představuje pracovní návrh územní studie, jejíž podobu pomohli v rámci participace zformovat také místní obyvatelé. Spolupráce s veřejností bude i nyní důležitou součástí celého procesu.

Velké rozvojové území Letňany—Kbely byla dlouhou dobu přehlížená plocha s velkým potenciálem a jedinečným dopravním napojením na zbytek města. Na podzim roku 2023 bylo ukončeno druhé kolo veřejné participace, setkání vygenerovala téměř 500 podnětů na téma zeleň, doprava, komunita, bydlení i veřejný prostor. IPR následně zveřejnil pracovní návrh územní studie, která stanovuje přesné požadavky na novou podobu území. Budoucí výstavba, která by mohla začít vznikat začátkem příštího desetiletí, pak bude podmíněna touto studií.

Výšková výstavba nové čtvrti přichází i kvůli limitům daným blízkými letišti s typologií vysoké hustoty – nízké výšky, která v Praze není úplně typická. Díky tomu vznikne čtvrť dostupného bydlení dle pravidel města krátkých vzdáleností. Výška bude omezená na 4-5 podlaží ve většině řešeného území. Nová čtvrť bude plně využívat současné technologie chytrých sítí a energetických zdrojů, aby dosáhla nulového zatížení životního prostředí oxidem uhličitým. Cílem je energetická soběstačnost a využití rekuperované energie z externích zdrojů.

Ekologický přístup udržitelné čtvrti bude nejen nepřispívat k větším dopadům souvisejícím s klimatickými změnami, ale půjde o krok dále – studie v rámci samotné výstavby nabízí řešení pro adaptaci na klimatickou změnu. Modrozelená infrastruktura, zelené vnitrobloky či střechy i nástroje pro hospodaření s dešťovou vodou podpoří biodiverzitu i ochlazení veřejných prostranství. Přírodní plochy budou mít různý charakter, od intenzivně udržovaných a navštěvovaných parků (připravují se dva rozsáhlé parky, Via Sancta a Extenzivní park) až po místa blízká přírodě, určená i pro hnízdění ptáků a drobné zvěře.

Veřejná prostranství vytvoří plynulou síť pro pěší pohyb, maximalizující bezpečnost a pohodlí všech obyvatel. Hlavní náměstí bude centrem čtvrti, sloužícím nejen jako dopravní uzel, ale i jako prostor pro setkávání. Z hlediska dopravy bude akcentován nízkoemisní provoz v podobě veřejné dopravy, bezpečných chodníků a cyklotras.

Udržitelná čtvrť Letňany–Kbely představuje vzor pro budoucnost měst, kde ekologie, udržitelnost a participace obyvatel jdou ruku v ruce s moderním bydlením a prací.

Zeptali jsme se Ondřeje Boháče ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy jakou největší výzvu přináší výstavba nové čtvrti Letňany—Kbely?

„Navrhnout od základu novou městskou čtvrť je vždycky výzva a velká zodpovědnost. U tohoto projektu jsme zašli ještě o krůček dál a snažíme se také odpovědět na výzvy tohoto století. Jedním z cílů projektu je minimalizovat zátěž pro životní prostředí, a tak se zpracovatelé územní studie zaměřili na udržitelné vztahy mezi lidmi a přírodou,“ říká Ondřej Boháč.

Bude nová čtvrť Letňany–Kbely moci jít příkladem i pro jinou výstavbu? Kterými prvky?

„Rozhodně. Tento pilotní projekt by se mohl stát příkladem pro budoucnost měst a snahu o udržitelný rozvoj. Hledají se vyvážená řešení v oblasti využívání energií a vody, výběru stavebních materiálů, aby byla zajištěna ohleduplnost vůči přírodě. Při tvorbě studie klademe důraz na vytvoření vlastních energetických zdrojů a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou či sdílenou mobilitou. Nová čtvrť by také měla splňovat požadavky na tzv. město krátkých vzdáleností. To znamená, že všechny důležité služby budou obyvatelům dostupné do 15 minut chůze či jízdy na kole. Místní obyvatelé by tak měli mít vše potřebné v blízkosti svého domova a nebudou muset ztrácet svůj čas a energii zbytečným dojížděním. I proto je město krátkých vzdáleností jednou z možností, jak řešit klimatickou krizi. Snížení automobilové dopravy totiž vede k nižšímu vypouštění uhlíku do atmosféry,“ dodává Ondřej Boháč.

Zdroj úvodní vizualizace: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři