Tomáš Hudeček, MHMP: Ideály jsem neztratil, iluze ano

V pražských lokalitách se střetá vždy mnoho zájmů politiků, občanů, investorů, vlastníků, a to i v různých koalicích. A ve hře je i velká nečinnost byrokratických aparátů – právě tady je podle Tomáše Hudečka, prvního náměstka primátora Prahy, zakopán pes komplikovaných a nekonečně se vlekoucích schvalovacích procesů ve výstavbě a tvorby územního plánu české metropole. Přesto všechno by na konci svého funkčního období za sebou Praze rád zanechal rychlejší a jednodušší rozhodovací procesy v těchto sférách.

Nemáte blbou náladu?

Asi narážíte na ty poslední události (od konce března čelí celé vedení Prahy policejnímu obvinění v souvislosti s kauzou OpenCard – pozn. redakce). Nu, je vidět, že bojujeme proti větším gaunerům, než jsme si představovali. A vzniká tady i jeden velký problém – ta kauza narušuje celý systém zastupitelské demokracie ve sféře samosprávy. Může to skončit tak, že zastupitelé nebudou chtít o ničem rozhodovat, nebo že budou na jednání chodit společně s právníky.

Pojďme raději k územnímu plánování, což je ostatně váš hlavní úkol na radnici.

Tady jsem docela spokojen, Rozběhly se věci, které dlouho stály, a máme také už i zadání k územnímu plánu Prahy.

Bude metropolitní plán skutečně hotov do roku 2015?

K tomu stále míříme. V září by zadání mělo schválit zastupitelstvo, pokud se to povede, pak by termín 2015 měl být splněn. Samozřejmě, v celém procesu je spousta otazníků a možností zdržení. Ale i tak: pokud tu lhůtu překročíme, nemělo by to být v řádu let, ale, dejme tomu, o šest měsíců.

Co to nekonečně se vlekoucí projednávání změn stávajícího územního plánu?

Už jsme vytáhli ze šuplíku opravdu všechno z Bémovy éry, mimochodem jedna z těch změn je datována k roku 2001. To všechno bylo dáno do schvalovacího procesu, ten trvá zhruba rok a půl až dva a půl roku. Tedy všechno kromě dvou malých výjimek – ďáblické skládky a jedné změně, která čeká na vyřešení situace okolo paralelní ranveje letiště Ruzyně.

Trochu se hnulo i projednávání změn ve velkých rozvojových lokalitách. Ty posuny jsou ovšem hodně dramatické – zamítnutí střídá souhlas a to vše je provázeno nesčetnými mediálními přestřelkami. Proč vlastně?

To je prostě reálná politika. V lokalitách se střetá vždy mnoho zájmů, politiků, občanů, investorů, vlastníků, a to i v různých koalicích. A ve hře je i velká nečinnost byrokratických aparátů. Teprve když jsem někde projevil – a opakovaně – silnou vůli tyto věci řešit, vše se rozhýbalo.

Do investorů, respektive developerů se trefujete více než do těch dalších zájmových skupin?!

Nemyslím. Pro mne žádný investor či developer není ani dobrý, ani špatný. Mým zájmem je nastavit rozhodovací procesy na maximální rychlost a jednoduchost. Pro všechny projekty platí, že je lepší i nesouhlas než ta neustálá nejistota a oddalování konečného rozhodnutí.

Development je významnou součástí územního rozvoje Prahy. Znáte jeho představitele osobně?

S představiteli většiny velkých developerských společností jsem se setkal. Říkám jim hlavně, že nemám žádný zájem tam nebo onam, a slibuji rychlejší rozhodovací procesy. Popravdě řečeno, není žádný důvod k tomu, abychom spolu více jednali.

???

Pro každý projekt je prvotní domluva investora s místní samosprávou. To je signál toho, že občané jsou či budou s projektem srozuměni, že existuje nějaká elementární shoda v lokalitě, kde má být realizován. Nemá smysl – a děje se to stále – předem hledat podporu pro projekty na radnici „velké“ Prahy. My posuzujeme logicky jen to, je-li vhodný z celopražského hlediska. Už selský rozum napovídá, že nemá cenu „přeskakovat“ místní samosprávu, musí se vždy začít „dole“.

Jsou ovšem projekty celopražského významu.

Ano, ale těch není mnoho a jako takové musí být definovány ve Strategii rozvoje Prahy. Pak samozřejmě existují cesty a instrumenty, jak jejich realizaci prosadit – a daná lokalita musí nést jejich tíhu. Ale takových projektů je opravdu málo, rozhodování o drtivé většině investičních záměrů je na samosprávách.

Jenže lidé radnicím nevěří, podezírají je z korupce – a občas se ukáže, že to nejsou podezření planá.

Na to vám umím odpovědět jen negativně: nic lepšího, žádný jiný systém než demokraticky zvolenou zastupitelskou samosprávu k dispozici nemáme. A já jsem přesvědčen, že čím více bude rozhodování blíže občanům, tím je větší šance na jeho kontrolu. Z tohoto úhlu pohledu je zastupitelská demokracie to nejméně špatné řešení.

Pak je tu také problém veřejného a zveřejňovaného či „viditelného“ mínění. Investoři jsou přesvědčeni, že i miniaturní, ale hlučná skupinka podivínů nebo také vyděračů je schopna – i díky stavební legislativě – zablokovat jakýkoli projekt.

Já myslím, že každý soudný člověk je schopen rozpoznat permanentní stěžovatele od relevantních diskusních příspěvků. Když v místě, kde žije 5 000 lidí, přijde na veřejné projednávání nějakého projektu projevit odpor vůči němu třicet či sto aktivistů, nemusí to znamenat nic. Pokud jich ale přijdou stovky v místě, kde žije 1 000 lidí, signalizuje to, že projekt je přinejmenším s občany špatně projednán.

Jak se osvědčila Ozvučná deska?

Já myslím, že velmi dobře. Už víme, o čem a jak má jednat, a na každém jejím zasedání se řeší jeden či více konkrétních problémů. Nedávno například ty už zmíněné změny územního plánu. Zdá se –  a je to odrazem nejen tlaku investorů, ale i městských částí -, že by ještě jedna vlna změn územního plánu byla užitečná. Jinak se podle mého mínění ukazuje, že by se tento orgán měl zabývat budoucností Prahy v širším měřítku než jenom územně-plánovacím. Stále více se na jednáních posouváme ke strategii jejího rozvoje.

Je zřejmé, že se něco děje na URMu?

Chystáme reorganizaci a transformaci URMu směrem k moderní a akční instituci, která by jako koncepční pracoviště měla mít v rozvoji města mnohem větší význam než dnes. Je to tam trochu zkostnatělé, ale věci už jsou v pohybu. Například už v rámci URMu funguje kancelář pro metropolitní plán či pro veřejné prostory. Leccos jistě urychlí přirozená personální obměna.

Mluvili jsme spolu před více než rokem. Tehdy jste byl plný energie a optimismu. Dnes?

Ideály jsem neztratil, iluze ano.

Zejména z hlediska doby územně-plánovacích procesů už mnoho času nemáte. Volby jsou za rok a půl – budete pokračovat?

(Kratší váhání) Snad … nemá se odcházet od rozdělané práce.

Pod záštitou prvního náměstka pražského primátora Tomáše Hudečka se bude 11. dubna konat 1. ročník mezinárodní odborné konference „O územním rozvoji – Praha 2013“. Akce se koná v Rezidenci primátora, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1. Program konference najdete na http://www.sta­vebni-forum.cz/…13/in­dex.php?…, přihlášku na http://www.sta­vebni-forum.cz/…13/in­dex.php?… .

Hlavní partneři

Partneři