Stavební fórum, konference – a koronavirus

Jarní konference REM Spring 2020, jak jste už mohli zjistit na našich stránkách, se nekoná – příčiny netřeba uvádět. Jistě spolu s vámi doufáme, že její přesun na 14. května už bude definitivní a že se nám podobně podaří vyřešit i termíny ostatních plánovaných akcí.

Na optimistické vize je dnes skutečně brzy. Buďme rádi, že převážná část – a nakonec snad celá – česká společnost nepropadá panice a katastrofickým obavám. Zatím jsme všichni schopni realistického náhledu na krizi, kterou právě prožíváme, a doufejme, že nám to vydrží.

Jakási světýlka (byť jen mihotavá) ale lze na konci koronavirového tunelu přece jen vidět už dnes. Jak nedávno upozornil Daniel Gladiš, dnes hlava investiční společnosti Vltava Fund, v posledních desetiletích svět prošel řadou podobných epidemií – za všechny zmiňme SARS, ebolu, prasečí či ptačí chřipku nebo spalničky. Obvykle tyto epidemické vlny vrcholily během 150 dnů a pak postupně odezněly. Pokud by to tak mělo být i tentokrát, pak jsme dnes zhruba v polovině. K tomu dodejme dvě staré pravdy: všechno jednou skončí a každá krize je také příležitost.

Zdraví, sílu a energii na řešení problémů včetně těch, kterým jsme ještě nikdy nečelili

vám přeje

vaše Stavební fórum

Hlavní partneři

Partneři