Michal Šourek: remspace míří k vizím

K poslednímu dni minulého roku Stavební fórum, jež mělo v té době za sebou více než dvě desetiletí působení na českém realitním trhu, změnilo název na remspace. Jaké jsou příčiny a samozřejmě i důsledky této změny, o tom jsme mluvili s hlavou remspace architektem Michalem Šourkem.

Změna značky je docela zásadní krok, to není pouhá úprava loga, obvykle jde o vnější projev hlubších změn. Co stojí v pozadí rebrandingu Stavebního fóra na remspace?  

Je to především snaha posunout nás na kvalitativně jinou úroveň. Remspace, dříve Stavební fórum, se chce konečně po mnoha letech existence stát něčím více než jen organizátorem setkání lidí, kteří se umějí setkat i bez něj. Tým, který už má za sebou rok a půl společné práce, je schopen sledovat rozvojové trendy na realitním trhu. Díky tomu můžeme našim partnerům i návštěvníkům konferenčních akcí a seminářů nabídnout více než v minulosti. Tedy jakousi vizi toho, jak bude realitní trh vypadat zítra; a nejen realitní trh – celý jeho ekosystém, jak se dnes říká. Zkrátka to, na co oni sami v běžném provozu obvykle nemají ani čas, ani energii, ani relevantní informace.

Rozvedete to?

Mluvím o nových technologiích, nových příležitostech, AR, VR, umělé inteligenci… My se snažíme udržovat kontakt s děním ve světě a přitom velmi intenzivně vnímáme, že leckde je celý ten ekosystém dál než ten náš domácí, český – aniž by si to samotní jeho protagonisté uvědomovali. To se týká realitního trhu, investorů, celé plejády konzultantů a také hráčů, kteří doposud byli na vedlejší koleji – například architektů a také projektantů. I mezi konzultanty se objevují nové role: příkladem může být společnost Imerza, která poskytuje komplexní vizuální a informační servis v prostředí virtuální reality pro high-end nemovitostní projekty po celém světě. Tyto trendy do českého prostředí sotva začaly “prosakovat“, ale děje se to, i když zatím za horizontem efektivního zájmu. Nejspíš jste se také už setkal s reklamou Mety „metaverze je virtuální – ale její dopad je skutečný“: zatím uvádí příklady ze zemědělství nebo z medicíny, ale realitní trh je nepochybně také na seznamu. Trh, jehož hodnota je čtyři biliony dolarů, určitě nezůstane ležet ladem – nové technologie ho mohou změnit docela radikálně.

Tedy do budoucna méně mapování aktuálního stavu trhu a více vizí, perspektiv, prognóz pro bližší i vzdálenější budoucnosti a více odpovědí na výzvy, které doba trhu nemovitostí přináší?

Přesně tak. To je ostatně také smysl existence remspace. Ačkoli mne to vždycky dost mrzelo, Stavební fórum se k otázkám budoucnosti trhu realit dostávalo je zřídka. Remspace k nim má a bude mít blíž. Tohle všechno hodně souvisí s jeho novým týmem. Funguje dosti kuriózním způsobem – já jsem sice statutární hlavou, ale v týmu samotném nepracuji. Jen se ho snažím směrovat a motivovat. Samozřejmě někdy uplatním právo veta, ale jinak remspace pracuje na základě demokratických principů, nikdo není nadřazen druhému, náš produkt je výsledkem diskuse rovnoprávných kolegů. A musí být a také bude orientován na budoucnost! Důvod jsem už uvedl – revoluce ekosystému realitního trhu je na spadnutí, spíš už začala, i když zatím jen „za humny“.

Co ta revoluce, respektive využití umělé inteligence přinese?

Strojové učení zatím nachází praktické uplatnění. Když necháme stranou práci s textem, obrázky a se zvukem, obecně s daty, anebo automatizovaný vývoj software, pak je to hlavně ve sféře obchodu, třeba v prodeji oděvní konfekce či nábytku. Prostě tím, že při hledání správné odpovědi na zákazníkovo zadání bere v potaz mnohem více parametrů, což saturaci jeho potřeb umožní na 100 %. V oblasti nemovitostí se bohužel ještě neprosadilo ani toto inteligentní vyhledávání, přitom je s tím současným standardním kvalitativně nesrovnatelné. My s nemovitostmi stále obchodujeme jako v 19. století. Ale pochopitelně nejde jenom o obchod. Jedna z definic umělé inteligence zní: je to plánování či řízení na základě zpracování velkých objemů dat. Takový systém samozřejmě může najít uplatnění ve všech fázích tvorby a realizace realitních produktů, dokáže je skutečně optimalizovat.

Optimalizace ovšem může mít různé podoby: ekonomickou, ekologickou, marketingovou nebo dokonce estetickou – a ty mohou směřovat proti sobě?!

A to právě není pravda. Třeba skutečně ekonomická optimalizace – nejen prosté porovnávání aktuálních nákladů a výnosů, respektive profitu – totiž nutně bude i ekologická, protože bude brát v potaz mnohem více parametrů včetně těch environmentálních. Udržitelnost není jenom o ekologii, ale také o ekonomické efektivitě.

Vraťme se k remspace. Kolik a jakých konferencí chystá a kde se budou odehrávat?

Začnu od konce vaší otázky. Stejně jako dříve budeme působit hlavně v Praze, ale už loni jsme byli aktivnější na Moravě a budeme v tom pokračovat, když letos se po jisté odmlce hodláme vrátit na Slovensko. Pracovat tedy budeme na ose Praha – Brno – Bratislava. Co se formátu týká, víceméně upouštíme od malých, vysoce specializovaných seminářů, a tedy nepříliš navštěvovaných. Napříště půjde o vždy větší, zpravidla celodenní konference – bude jich letos zhruba deset. O obsahu či směrech práce remspace už jsme mluvili, ještě dodám, že budou tematicky komplexnější, či jinak řečeno: rozkročenější. A když už se ptáte na letošní rok, nemohu nezmínit, že ani my se nemůžeme vyhnout růstu cen, i naše náklady rostou. Ale z loňských zkušeností se odvažuji vyvodit, že naši partneři tuto skutečnost bez problémů akceptují, a to díky zjevně vyšší kvalitě všech našich konferencí. Účastnické poplatky ponecháváme na zhruba stejné úrovni jako v minulých letech, v naší ekonomice nikdy neměly větší význam.

Přece jen – přichází recese. Leckde se začne v kolonce nákladů včetně konferenčních či edukačních aktivit bezhlavě škrtat, jinde se bude i přes aktuální problémy investovat do lepších příštích časů. Jak to odhadujete vy, jaký přístup bude častější?

Já bych si přál, aby zvítězil ten přistup „z recese se proinvestujeme“. Právě takovým firmám chceme pomoci hledat perspektivní budoucnost, právě to je také jeden z motivů našeho rebrandingu.

Petr Bým

Hlavní partneři

Partneři