Rezidence: cesty ke klientovi

Zhruba polovina všech zájemců o nové bydlení se o nabídce developera dozví z internetu. Souvisí to s nárůstem počtu mladých klientů, kteří díky rekordně nízkým úrokům hypoték a jejich dostupnosti dosáhnou na vlastní bydlení mnohem snadněji než dříve. Tyto a další zajímavé závěry vyplývají z nejnovější analýzy klientského chování, zpracované společností Central Group, která je největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice.

Kontinuální průzkum mezi zájemci o nové bydlení provádí Central Group od 1. září loňského roku. Do dubna letošního roku se průzkumu zúčastnilo již téměř 3 200 respondentů, kteří poptávali nejméně jednu nemovitost z nabídky společnosti.

Internet dominuje

Z analýzy získaných dat vyplývá, že zhruba polovina všech zájemců o nové bydlení se o nabídkách nových bytů dozvídá prostřednictvím internetu. Naopak informace z dalších tradičních marketingových nástrojů, respektive médií, jakými jsou například outdoorové nosiče, inzerce v periodickém tisku, reklamní spoty v rádiu nebo veletrhy, čerpá jen desetina poptávajících. Přitom zbývajících více než 30 % zájemců si informace obstarává z dalších zdrojů zcela mimo dosah marketingu developerů. Jedná se zejména o osobní doporučení přátel a známých nebo zájem vyplývající z dlouhodobé znalosti developera, případně přímo konkrétní lokality projektu.

To dokazuje i další parametr – způsob kontaktování developera zájemcem. Téměř čtyři pětiny všech zájemců o nemovitost totiž s developerem, respektive prodejcem navazují styk opět prostřednictvím internetu, nejčastěji vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách developera nebo emailem. Přibližně 17 % poptávajících využije telefonu a zbylých zhruba 5 % sází na osobní návštěvu.

Klientela mládne

Růst významu internetu coby prodejního i komunikačního nástroje zcela jistě souvisí i se snižováním průměrného věku kupujících. Dlouhodobě je mezi kupujícími nových bytů nejčastěji zastoupena skupina klientů mezi 32 – 40 lety. V souvislosti s rekordně nízkými úroky hypoték a jejich rostoucí dostupností ale zejména v posledním roce velmi dynamicky roste také segment kupujících ve věku 22 – 30 let. Ti se soustředí zejména na cenově dostupnější a menší byty v okrajových lokalitách, zatímco „starší“ zájemci se stále častěji rozhlížejí také po projektech v širším centru města.

„Jen v posledním roce průměrný věk kupujících nových bytů od Central Group poklesl zhruba o dva roky, z dlouhodobých 36,7 na 34,9 roku v roce 2014. To potvrzuje rostoucí skupinu mladých klientů. Očekáváme, že průměrný věk kupujících letos opět poklesne,“ předpovídá D. Kunovský. Rostoucí význam internetu pak podle něj přináší ještě jedno další velmi důležité pozitivum – vyšší náročnost zákazníků na kvalitu. „Zejména v segmentu novostaveb platí, že kupující jsou dnes informovanější a poučenější než kdykoli předtím. Chtě nechtě to vyvíjí tlak na developery, kteří si dnes již nemohou dovolit prodávat nekvalitní produkt. Alespoň ne ti, kteří chtějí na trhu uspět dlouhodobě,“ uzavírá Dušan Kunovský.

Hlavní partneři