Dvě miliardy korun na sociální byty: Stát podporuje výstavbu a rekonstrukci

Stavby bytů k sociálnímu bydlení získají nový impuls díky finanční podpoře ve výši dvou miliard korun ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Tato iniciativa je klíčovou součástí snahy vlády o zlepšení dostupnosti sociálního bydlení. Stát bude poskytovat finanční dotace obcím, krajům, neziskovým organizacím a církvím, které se zapojí do výstavby či rekonstrukce bytů sloužících sociálnímu bydlení.

Jedním z hlavních důvodů nízkého zájmu obcí o předchozí podpůrné programy byla finanční zátěž spojená s takovými projekty. Podle místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše nebyly podmínky pro získání podpory pro investory příliš vstřícné. Tento postoj podpořil i Svaz měst a obcí ČR, který upozornil na limity týkající se nákladů na pořízení sociálního bydlení a jeho valorizace, jež neodpovídaly aktuálnímu vývoji cen. Šlo například o maximální limit na metr čtvereční na pořízení sociálního bydlení, nebo nízký limit nájemného.

Avšak nová výzva z Ministerstva pro místní rozvoj reflektuje tyto připomínky a přináší úpravy, které mají zvýšit atraktivitu pro investory. Například zvýšení limitu přímých nákladů na metr čtvereční by mohlo pokrýt až 85 % celkových nákladů projektu sociálního bydlení. Dále byla upravena možnost uzavírání nájemních smluv a zjednodušení procesu pro žadatele. Nájemní smlouvy bude nově možné uzavírat na jeden rok až pět let. Součástí změn je také méně časté opakování příjmových testů nebo rozšíření území, kde je možné sociální bydlení pořizovat.

Dalším důležitým krokem je rozšíření cílové skupiny obyvatel, která má nárok na podporu sociálního bydlení. Navrhovaný příjmový limit by měl zahrnovat širší spektrum obyvatelstva, což by mělo zvýšit počet adeptů na sociální bydlení a zlepšit jejich životní situaci. Podpora státu bude rozdělena rovnoměrně po celém území České republiky, s důrazem na méně rozvinuté regiony.

Změny, které přináší tato finanční podpora ve výstavbě sociálního bydlení, mají potenciál motivovat obce a další subjekty k účasti na projektech, které pomáhají zlepšit dostupnost bydlení pro všechny vrstvy obyvatelstva. Přestože je zájem o výstavbu dostupného nájemního bydlení stále větší, zdůrazňuje Svaz měst a obcí ČR důležitost zachování ekonomické udržitelnosti investic.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři