Realitní investice vzrostly o 210 %

Objem investic do českých nemovitostí v prvním čtvrtletí roku 2022 dosáhl hodnoty 898 milionů eur, což představovalo meziroční nárůst o 210 %. Podle analýzy poradenské společnosti Savills bez transakce Residomo v hodnotě 1,3 miliardy eur, která byla uzavřena v prvním kvartálu roku 2020, by byl objem investic v prvních třech měsísích letošního roku nejvyšší od prvního čtvrtletí roku 2019.

„Ačkoli počet transakcí uzavřených během prvního čtvrtletí výrazně poklesl, jejich průměrná velikost se oproti průměru za předešlých dvanáct čtvrtletí více než zdvojnásobila a vzrostla na 100 milionů eur. Podobná transakční aktivita se ve zbývajících třech čtvrtletích roku 2022 neočekává, i když se předpokládá, že celoroční objem investic by měl v roce 2022 překročit hodnoty roku 2021 a překonat hranici dvou miliard eur,“ říká Lenka Pechová ze Savills ČR a SR.

Opět atraktivní kanceláře

V prvním čtvrtletí došlo k výraznému oživení aktivit v kancelářském sektoru. Oproti předchozímu čtvrtletí se objem investic do kanceláří zvýšil o 134 % na necelých 519 milionů eur. Zároveň byl výsledek tohoto sektoru v prvním čtvrtletí o 218 % vyšší než před rokem a dokonce nejvyšší od čtvrtého čtvrtletí roku 2016. Všechny kancelářské nemovitosti, které v prvním čtvrtletí roku 2022 změnily majitele, se nacházely v Praze. Oživení investiční aktivity bylo patrné také v maloobchodním segmentu, který v prvním čtvrtletí roku 2022 vykázal akvizice v hodnotě 257 milionů eur. Jednalo se o více než desetinásobek objemu z loňského prvního čtvrtletí a nejvyšší výsledek od čtvrtého čtvrtletí roku 2018. Investice do průmyslových nemovitostí ve srovnání s předešlým kvartálem poklesly o 57 % na 122 milionů eur, čili na 14 % všech investic. Navzdory tomuto poklesu překonal tento sektor první čtvrtletí roku 2021 o 100 %.

Investice do českých nemovitostí (2018 – 2022)

Na českém investičním trhu i v prvních třech měsících tohoto roku nadále dominovali domácí investoři, kteří v jejich průběhu uskutečnili transakce v hodnotě přes 435 milionů eur, tedy 48 % čtvrtletního objemu investic. Evropský kapitál, bez investorů z ČR, představoval 39 % objemu za první čtvrtletí a zbývajících 13 % pocházelo z USA.

Výnosy z prvotřídních nemovitostí zůstaly v prvním čtvrtletí roku 2022 ve všech sektorech beze změny. U nejkvalitnějších kancelářských, průmyslových a rezidenčních nemovitostí zůstaly na úrovni 4,00 % a pro nejkvalitnější nákupní centra v Praze byly stále odhadovány kolem 5,75 %, přičemž trh stále čeká na uzavření referenčních transakcí.

Brzda: slabá nabídka

„Navzdory probíhajícím válečným událostem na Ukrajině je Česká republika i nadále investičně zajímavou zemí a očekává se, že ti, kteří jsou s trhem obeznámeni – především domácí a již přítomní regionální investoři – budou pokračovat v investiční aktivitě. Objemy transakcí na českém trhu nadále brzdí nedostatek nemovitostí nabízených k prodeji a také hrozba zvýšení úrokových sazeb je aktuálním tématem, které je v popředí zájmu investorů. V posledních několika měsících jsme již byli svědky toho, jak se úrokové swapy posunuly vzhůru, a náklady na dluh se tak zvýšily z úrovně, na které byly ještě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. Předpokládá se, že náklady na dluh budou vyšší po celý rok,“ vysvětluje Fraser Watson ze Savills.

Výnosy českých nemovitostí

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři