Projekt Savarin startuje

„Miluji nové věci v historickém kontextu!“ – říká současná hvězda světové architektury Thomas Heatherwick. Nutno říci, že v tomto ohledu mu projekt Savarin společnosti Crestyl, která ho pro něj „napřímo“ angažovala, nabízí příležitosti vpravdě unikátní. Baroko, secese, empir a leccos dalšího – to je součástí buď samotného projektu, nebo jeho nejbližšího okolí.

Ambiciózní „vnitroblokový“ projekt mezi Václavským náměstím, Příkopy a Panskou ulicí, tedy přímo v centru města, Prahu vzrušuje už více než desetiletí. Poslední čtyři roky ho má v režii už zmíněná společnost Crestyl, která ho koupila od společnosti Ballymore. Právě nyní Crestyl představil finální podobu celého projektu, jež se od původního plánu značně liší a je – co do zásahů do stávající a rozsahu nové výstavby – podstatně uměřenější.

„Chceme, aby projekt Savarin zapadl do celkové vize Prahy. I proto počítáme s renovací všech zchátralých chráněných historických budov a vnesením života do vnitrobloku. Hledíme ale i do budoucna – díky zapojení studia Heatherwick získá pražský Savarin možnost zařadit se mezi další světové ikony architektury,“ říká Omar Koleilat, šéf Crestylu. Pražské centrum projekt obohatí o dvě rekonstruované historické budovy, několik nových domů, další veřejný prostor se zelení (celkem 6 700 m2), prostranství ve vnitrobloku a samozřejmě nabídku nejrůznějších služeb.

Nahoru i dolů

Celý nový areál má v půdorysu podobu nepravidelného kříže, jehož osu tvoří promenáda mezi barokním palácem Savarin od K. I. Dientzenhofera a nenápadnou klasicistní budovou jízdárny. O té dlouhá léta nikdo neměl ani tušení, je totiž skryta na konci nenápadné uličky V Cípu, nicméně snad ještě v poválečném období sloužila svému původnímu účelu – ať tak či onak byla ušetřena větších stavebních zásahů, takže rekonstrukce bude snadnější. Jízdárna bude kromě jiného vstupní branou do podzemní části projektu – tu tvoří dvě patra, dolní se vstupem do metra.

Nová budova orientovaná do Jindřišské ulice nabídne zelený vnitroblok a několik restaurací. V „postranní“ části s vchodem z Panské bude tržnice s různými gastro službami a v bloku tří budov orientovaných na Václavské náměstí bude umístěna pasáž s obchody a službami. Přitom budovy kolem promenády nabídnou pohodlný procházkový výstup, inspirovaný tradičními pražskými pavlačemi, vzhůru až na střešní krajinu – výhledy budou jistě velmi atraktivní.

Už za tři roky?

Desetimiliardový projekt už nějaká povolení má, ale hlavní práce v tomto ohledu na developera ještě čeká. Přesto O. Koleilat projevuje značný optimismus: „Doufáme, že dostavěno bude v roce 2022.“ V areálu se už provádějí některé pozemní práce a ještě letos by měla začít rekonstrukce samotného Savarinu.

Vzhledem k rozsahu výstavby je udaný termín nepochybně dosti napjatý, tím spíše, že ještě je třeba vyřešit několik problémů, zejména dopravní obslužnost celého areálu. Každopádně Praha v dohledné době hodně získá – a nejde jenom o obchody, gastronomii a kanceláře (s byty projekt nepočítá). Především ale bude z větší části mrtvý a zanedbaný prostor v samém srdci města nejen oživen, ale zásadním způsobem také dotvořen. K tomu „požehnané dědictví“ a „energie místa“ – slovy architekta Heatherwicka – poskytuje příležitost skutečně výjimečnou.

Petr Bým

Hlavní partneři

Partneři