Praha: mnoho automobilů, málo parkingu

Ze studie, zpracované společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, vyplývá, že nedostatek parkovacích míst v Praze by podle ředitelů developerských firem pomohlo vyřešit především budování záchytných parkovišť na okrajích hlavního města. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje nejefektivnější řešení nedostatku míst k parkování, přiřadili tomuto kroku známku 9,2 bodu. Dalšími důležitými kroky k vyřešení tohoto problému jsou investice do veřejné dopravy (8,7 bodu z 10) a budování záchytných parkovišť už v oblasti Středočeského kraje (7,6 bodu z 10). Nejméně by pak podle citované ankety situaci s parkovacími místy pomohlo řešit zdražení parkovného (3,9 bodu z 10).

Po rezidenty i návštěvníky

„Město má na výběr pouze dvě možnosti. Buď regulaci, ať už jde o dopravu v klidu, nebo samotný vjezd aut do města. Druhou možností je výstavba adekvátních parkovacích ploch, tedy zejména parkovacích domů. Ideálním řešením je pak kombinace obojího,“ říká Pavel Kliment z KPMG. Martin Videczký z firmy SVB, Veletrhy Brno, nicméně upozorňuje, že existují dva pohledy na problém: „Budování záchytných parkovišť na okrajích hlavního města, doplněné relevantně posílenou veřejnou dopravou, je řešením především pro návštěvníky Prahy. Problematika parkovacích míst je pak jiná u rezidentů. Zde by mohla pomoci výstavba podzemních parkovacích prostor s využitím moderních technologií a automatických systémů." Podobný názor má Omar Koleilat, generální ředitel skupiny CRESTYL. „V Praze zásadně chybí velkokapacitní záchytná parkoviště na okraji města či u dopravních uzlů ve Středočeském kraji. Obrovská masa lidí, která do metropole přijíždí za prací, tak nemá kde své auto odstavit. V centru města by pak bylo vhodné vybudovat podzemní garáže, aby se zaparkovaná auta svedla z povrchu a metropole se tak více otevřela lidem.“

Dražší parking

Parkovací místa jsou přímo do kupní ceny bytu u nových projektů zahrnuta u desetiny (11 %) developerských firem. Jako fakultativní položku k ceně za bytovou jednotku je nabízí dvě pětiny (39 %) developerů. Zbytek dotázaných ředitelů developerských společností uvádí, že toto rozhodnutí se odvíjí vždy v závislosti na jednotlivých rezidenčních projektech. Ceny parkovacích míst se však budou dále zvyšovat. Zdražování v podobném tempu, jakým rostou ceny samotných bytů, přitom předpokládají tři pětiny (57 %) developerů. Další čtvrtina pak hovoří dokonce o ještě rychlejším růstu cen, když naopak zlevnění očekává 18 % developerských společností.

Místa nebo auta?

„Praha podle mě netrpí žádným nedostatkem parkovacích míst, ale spíše značným přebytkem aut. A ten lze vyřešit jen vhodnou motivací dojíždějících k cestě hromadnou dopravou. Tedy zejména výstavbou cenově dostupných záchytných parkovišť P+R. Kvalitě života v centru města pak může prospět i výstavba parkovacích domů, a tyto dokonce ani nemusejí být cenově dostupné. Parkovat v centru metropole totiž není žádné základní lidské právo nikde na světě,“ tvrdí Ján Horváth ze skupiny CTR group.

Podle studie IPR do Prahy každým dnem do zaměstnání přijíždí 180 tisíc lidí, což se bude víceméně rovnat počtu automobilů – v Mnichově či Vídni, který mají ovšem více obyvatel, je to 383 a 265 tisíc „pasantů“. Vzhledem k těmto počtům jsou na první pohled kapacity P + R nedostatečné: v Praze se v dvacítce těchto parkovišť směstná pouhých 3 400 aut, ve Vídni 9 400 a v Mnichově 8 000. Zajímavé je, že co do počtu automobilů na obyvatele Praha (a například také Varšava) poměrně výrazně předčí západní velkoměsta – na 1000 Pražanů připadá 621 vozů (v polské metropoli je jich dokonce 694), zatímco v Mnichově a ve Vídni je to podle studie KPMG jenom 454 a 371 automobilů. Přesto je ale v hlavním městě ČR velmi intenzívně využívána hromadná doprava – k cestě do zaměstnání ji využívá 67 % Pražanů (ve Vídni je to 73 % jejích obyvatel), ale Mnichově či v Hamburku je to jen 53 a 41 % tamní populace.

Garáž jako standard?

Originální řešení „parkovacího“ problému nabízí Ivor Ševčík ze společnosti All Inclusive Development: „Jako developeři často řešíme, že přicházíme do míst, kde v minulosti vznikla kritická situace s parkováním a okolí je již aktuálně zcela přetíženo. My sice umístíme veškeré parkování do svého objektu, ale co ostatní? Je to de facto diskriminace nově příchozích – k bytu si musí koupit za 500 000 korun parkovací stání, ale majitelé okolních bytů, jimž roste hodnota i s novou výstavbou a oživením čtvrti, tuto investici udělat nemusejí.“

Počet parkovacích míst/garážových stání nad úroveň, která je požadovaná platnými předpisy (např. Pražskými stavebními předpisy) nabízí svým zákazníkům ve všech nových projektech 14 % developerských firem. U většiny svých projektů pak zajišťuje tuto nadstandardní službu 46 % developerských společností a jen u vybraných projektů pak dalších 29 % firem.

„Působíme v nadstandardním rezidenčním segmentu a ve všech projektech vždy realizujeme dostatek parkovacích stání. Častokrát více než požaduje norma, ale nikdy ne méně. Podle nás patří dnes k základnímu standardu nového bytu také dostupnost minimálně jednoho vozu suchou nohou. Naši klienti by už ani byt bez tohoto komfortu nechtěli,“ uvádí Ján Horváth. Důležitost parkovacích míst pro zákazníky zmiňuje také Alexej Veselý z brněnské devoperské společnosti Trikaya: „Možnosti parkování jsou nezanedbatelnou součástí všech našich projektů a zájemci o bydlení přikládají pohodlnému parkování stále větší význam. Tomu nasvědčuje i rostoucí cena. Hodnota parkovacích stání obecně roste také s připravovaným systémem brněnského rezidentního parkování.“

Petr Bým

Hlavní partneři

Partneři