Nová studie určila TOP 15 % energeticky nejúspornějších budov v ČR

Český trh nemovitostí stojí před výzvou: jak dosáhnout energetické účinnosti a splnit požadavky udržitelné výstavby, které definuje Taxonomie EU? Nová studie, zveřejněná z iniciativy České spořitelny, zpracovaná poradenskými společnostmi CEVRE Consultants a EnergySim a pod záštitou České bankovní asociace (ČBA), České rady pro udržitelné budovy (CZGBC) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), přináší jasný návod a klíčová data pro majitele nemovitostí, banky i investory.

Studie je založena na analýze neveřejných dat Ministerstva průmyslu a obchodu, která jsou shromažďována v databázi energetických štítků ENEX. Tato databáze poskytuje údaje o energetické náročnosti budov, až dosud nedostupné veřejnosti, a umožňuje tedy komplexní pohled na energetickou účinnost fondu budov České republiky.

Studie identifikovala top 15 % energeticky nejúspornějších budov, které představují vzorové ukazatele pro celý trh. Tím přináší výhodu pro majitele nemovitostí, kteří tak získávají možnost porovnat svou budovu s průměrem trhu a podle potřeby ji dále vylepšit. „Studie odhalila, že zde máme velmi vysoké procento mimořádně neúsporných budov, na jejichž rekonstrukci je nutné se bezodkladně s podporou evropských dotačních prostředků zaměřit,“ zdůrazňuje manažer udržitelnosti České spořitelny Matúš Púll.

„Naléhavost nevyplývá jen z blížící se evropské regulace, která bankám znemožní financovat obchodování s těmito nemovitostmi, ale zejména z nadměrných nákladů, které musí majitelé a provozovatelé těchto budov platit. Například průměrný rodinný dům má v posuzovaném parametru neuvěřitelnou hodnotu 387 kWh/m².a.“ Nový rodinný dům se přitom podle studie TOP 15 % pohybuje na hodnotě 67 kWh/m².a.

Pro banky a investory, které poskytují financování v oblasti nemovitostí, studie představuje důležitý zdroj informací. Poskytuje jim jasný návod, jak vyhodnocovat energetickou účinnost budov a podporovat projekty zlepšující energetickou efektivitu. To má přímý dopad na trh s nemovitostmi, který se tak stává více orientovaným na udržitelnost a environmentální ohleduplnost. Studie rovněž ukazuje rozdíly mezi různými sektory, například administrativními budovami a budovami pro vzdělání. Každý sektor má své vlastní specifické požadavky na energetickou účinnost, které je třeba brát v úvahu při plánování a renovaci budov.

„Často se mluví o přísných požadavcích na novostavby, ale tou pravou výzvou je renovace již stojících budov, které mají dle závěrů studie obrovský potenciál úspor. Výhodou renovace oproti novostavbě je také úspora stavebního materiálu a emisí svázaných s ním,“ doplňuje Jiří Cihlář, spoluautor studie z CEVRE.

remspace

Hlavní partneři

Partneři