Návrat do (jiných) kanceláří

Druhé vydání výzkumné zprávy (Y)OUR SPACE společnosti Knight Frank čerpá z odpovědí téměř 400 mezinárodních firem s celkovým počtem přes 10 milionů zaměstnanců a poskytuje tak jedinečný pohled na globální firmy a jejich strategie související s pracovním prostředím a požadavky na nemovitosti.

Díky probíhající vakcinaci dochází k uvolňování epidemiologických opatření po celém světě. Firmy tak dnes vyhlíží konec pandemie, vyhodnocují zkušenosti z minulého roku a hledají cesty, jak do budoucna vylepšit svá pracoviště.

Zdroj kultury a identity

Navzdory více než rok trvající práci z domova firmy i nadále považují své kanceláře za nedílnou součást firemní kultury, korporátní identity a za klíčový faktor, který přispívá k udržení zaměstnanců. Proto také 90 % v průzkumu oslovených firem uvedlo, že nemovitosti jsou strategickou součástí jejich podnikání.

Čtvrtina firem plánuje za účelem zlepšení kvality a dostupnosti služeb a nutnosti přizpůsobit se novým způsobům práce stěhování do nových kanceláří.  Přesně 38 % firem považuje za pravděpodobné, velmi pravděpodobné nebo jisté, že během příštích tří let přestěhuje také své firemní sídlo. Kancelářský trh tak po menším útlumu zažije významný nárůst aktivity a s ní spojený boj o nejkvalitnější prostory v nejlepších lokalitách. Poptávka bude mimořádná, protože 92 % společností plánuje úroveň svých kanceláří nejen udržet, ale také zvýšit. Mnoho firem totiž plánuje zvýšit míru využití kanceláří pro naplnění svých postpandemických růstových cílů, přičemž 30 % chce v příštích třech letech navýšit kapacitu svých celkových kancelářských ploch.

Největší hnací silou poptávky po kancelářských prostorech budou technologické firmy - 39 % globálních firem z oblasti technologií, médií a telekomunikací očekává v příštích třech letech růst a rozšíření své působnosti.

Význam osobních kontaktů roste

Architekt Lukáš Soukup ze společnosti Knight Frank, stávající situaci na kancelářském trhu komentuje následovně: „Globální firmy se v předstihu připravují na konec pandemie. Zaměřují se na to, jak mohou vyšší atraktivitou pracovního prostředí pozvednout firemní kulturu, zaujmout zaměstnance a motivovat je k návratu do práce. Jsme svědky toho, jak se v mnoha velkých městech světa zaměstnanci postupně vrací z home office a začleňují se do běžného kancelářského života. Je zřejmé, že člověk jako tvor společenský potřebuje ke svému životu kontakt s ostatními lidmi i mimo rámec své rodiny. Firmy tak chtějí svým zaměstnancům nabídnout to nejlepší z obou světů – jednak flexibilní pracovní podmínky a zároveň nejlepší možnou zkušenost s prací v kanceláři, což vyžaduje kvalitnější a podnětnější pracoviště.“

Kvalitnější pracovní prostředí  

Společnosti si uvědomují, že potřebují své zaměstnance zpět v kancelářích. V následujících třech letech bude 47 % firem usilovat o zlepšení kvality svých stávajících pracovních prostor, přičemž 46 % se bude snažit vylepšit vybavení, které je na pracovišti zaměstnancům k dispozici. Vedle toho 55 % dotazovaných společností uvedlo, že ve svých kancelářích vytvoří více prostor pro vzájemnou spolupráci a 54 % plánuje zavedení sdílených pracovišť.

K nejčastějším požadavkům firem, nájemců kanceláří, proto nyní patří služby podporující duševní pohodu a zdraví:

  1. občerstvení a nápoje na pracovišti (65 %);
  2. tělocvična/posilovna (47 %);
  3. úschovna kol (46 %);
  4. prostory pro duševní hygienu (45 %);
  5. „click and collect” zařízení (45 %).

Potřeba flexibility a inovací

Největší nespokojenost nájemců kancelářských prostor vyplývá z nedostatku flexibility pronajímatelů (29 %) a z nedostatku inovací v jejich nabídce produktů nebo služeb (21 %). To dokazuje nutnost pronajímatelů investovat do provozu, správy nemovitostí a služeb nájemcům. Povzbudivé je, že 60 % respondentů uvedlo, že v průběhu pandemie zaznamenali nárůst nebo výrazný nárůst komunikace se svým pronajímatelem, což vedlo k vytvoření dlouhodobého vztahu, který je více založený na spolupráci a partnerství.

„Polovina všech dotázaných firem plánuje v příštích třech letech upravit stávající portfolia nemovitostí a přestavět svá pracoviště tak, aby zajistila pro zaměstnance, kolegy a potenciální nové talenty ty nejlepší prostory pro práci, vzdělávání a rozvoj. Společnosti budou tíhnout k takovým kancelářím, které nabízejí dynamičtější pracovní prostředí, podněcují ke sdílení zkušeností, využívají nejmodernější technologie a zároveň minimalizují dopad na životní prostředí,“ říká Ondřej Vlk ze Knight Frank.

A Lukáš Soukup ho doplňuje: „Dobře navržené kanceláře mohou zvýšit produktivitu, kreativitu a schopnost firem přilákat a zapojit nové talenty, zejména absolventy. Společnosti kladou v posledních letech větší důraz na zdraví, bezpečnost a wellbeing svých lidí. To je dle mého soudu správná cesta, jak obrátit celosvětový dopad karanténních opatření ke prospěchu firem a jejich zaměstnanců.“

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři