Moderní technologie oživují stárnoucí kancelářské budovy ve střední a východní Evropě

Studie ExCEEding Borders - Technologie jako lék na stárnoucí nabídku kanceláří - reflektuje další rok a přináší cenné poznatky o prostředí kancelářského sektoru ve střední a východní Evropě (CEE). Zpráva společnosti Colliers pokrývá klíčové kancelářské trhy ve 12 zemích CEE, od Albánie po Ukrajinu. Tato komplexní přehlídka každého trhu poskytuje náhledy jak na současné, tak budoucí faktory ovlivňující celý sektor.

Na současný stav sektoru kancelářských nemovitostí má i nadále pozitivní vliv nabídka moderních kanceláří vztažená k počtu obyvatel a nízká míra neobsazenosti. Nicméně doznívající vysoká inflace, dopady pandemie, zvýšené náklady na energie a geopolitické faktory silně ovlivňují ochotu investorů, což se projevuje v 65% meziročním poklesu investic do kancelářského sektoru v zemích CEE-6.

Investice do kancelářských prostor a moderní technologie

Celkový objem investic do kancelářských prostor v zemích CEE-6 dosáhl v prvním pololetí 2023 asi 2 miliard eur, což představuje meziroční pokles přibližně o 65 %. Tyto výsledky jsou v souladu s globálními trendy. Navzdory výzvám, které představují dopady pandemie, vysoká inflace a geopolitické faktory, mohou moderní technologie hrát klíčovou roli v transformaci kancelářských prostorů v regionu. ,,Technologie mají potenciál významně ovlivnit stárnoucí kancelářské budovy na trzích jako je CEE. Díky rychlému rozvoji technologií inteligentních budov lze starší nemovitosti revitalizovat a uvést do souladu s moderními standardy, aniž by bylo nutné provádět rozsáhlé rekonstrukce. Moderní technologie mohou také zlepšit uživatelskou zkušenost v těchto stárnoucích budovách. Nájemci kancelářských prostorů mohou využívat pokročilé systémy kontroly přístupu, personalizované řízení vnitřního prostředí a inteligentní osvětlení. Pracovní prostor se díky tomu stane pro uživatele pohodlnější a bude více přizpůsoben jejich individuálním potřebám,“ komentuje Dominika Jędrak, ředitelka oddělení výzkumu a poradenských služeb společnosti Colliers.

Problémy refinancování

Po desetiletém období velmi „levných peněz“ a bezprecedentní konjuktury v realitním sektoru dosáhly úrokové sazby k září 2023 svého vrcholu na úrovni, která nebyla zaznamenána za poslední dvě desetiletí. Zvyšující se úrokové sazby přirozeně způsobují zdražení půjček a v důsledku toho mají prodejci při prodeji obtíže dosáhnout očekávané ceny. Refinancování úvěrů se stává klíčovým prvkem pro obchodní modely současných majitelů. Místo dosavadní „kapitálové zdi“, o níž se mluvilo v předchozích letech, se nyní potýkáme s potenciální „zdí refinancování“, která je podle odhadů značná.

Důsledky ESG pro tvorbu cen

Stávající výzvy v oblasti refinancování úvěrů a rostoucí požadavky na splnění evropských standardů ESG (Environmental, Social, and Governance) mají dopady na tvorbu cen na realitním trhu. Přestože střední a východní Evropa má relativně mladý a z velké části ekologicky certifikovaný kancelářský fond, očekává se, že aby se nemovitosti v budoucnu vyhnuly problémům s uplatněním na trhu, nevyhnou se dalším kapitálovým výdajům, které jim umožní splnit stupňující se požadavky na standardy ESG. Pro majitele kancelářských budov je klíčové hledat inovativní a technologicky orientovaná řešení, která umožní splnit tyto požadavky.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři