Moderní technologie a výstavba

Stavebnictví a výstavba vůbec jsou často kritizovány za příliš konzervativní a byrokratické zpracovávání potřebné dokumentace. Implementace nových technologií do tohoto oboru, zvláště do jeho přípravných fází, ovšem není snadný úkol, nicméně jsou to právě ony, díky nimž jsou dnes realizované budovy „inteligentnější“, bezpečnější a především udržitelnější.

Společnost PlanRadar, která se specializuje právě na digitalizaci ve stavebnictví, nedávno přinesla praktický přehled, který dokládá, že moderní technologie se už na poměrně široké škále prosazují i v tomto důležitém segmentu ekonomiky. Platí to jak pro přípravné etapy výstavby, tak samotnou její realizaci.

BIM

Informační model stavby, v němž se shromažďují všechny informace o budově od momentu jejího projektování přes výstavbu až po správu. Obsahuje jak grafické informace, tak mnoho dalších, jako jsou například vlastnosti jednotlivých stavebních prvků. Všechny komponenty a konstrukční nuance, které jsou relevantní pro daný objekt, jsou zachyceny v jednom virtuálním modelu budovy, v jejím tzv. digitálním dvojčeti. Když je nějaký prvek odstraněn nebo nahrazen, celý model se mění a „přepočítává“ v souladu s takovou korekcí. Díky funkcím BIM mohou specialisté snadno vidět případné nesrovnalosti či konflikty a sjednat včas jejich nápravu, stejně jako efektivně kalkulovat zdroje. Informace o možných problémech nebo naopak přesné pochopení toho, zda objekt například vydrží očekávané zatížení, stavitelům pomáhá vyhnout se překročení rozpočtu, optimalizovat postupy a provádět případné úpravy v raných fázích projektu. Zároveň lze v případě, kdy je k dispozici kompletní sada digitálních dat o objektu, denní práce korigovat s pomocí mobilních technologií, což značně zjednodušuje celý proces výstavby a optimalizuje výsledek.

Cloudové služby a mobilní zařízení

Použití modelu BIM vyžaduje zapojení cloudových služeb pro sdílení dat a informací v reálném čase. Cloudové úložiště může zahrnovat širokou škálu segmentovaných informací, od nástrojů pro architekty až po systémy řízení projektů, jež jsou kdykoli k dispozici všem členům týmu na jejich mobilních zařízeních, tedy na tabletu nebo telefonu.

Velká data a umělá inteligence (AI)

Nové stavební technologie nemohou dostatečně dobře fungovat bez sběru dat, strojového učení a umělé inteligence. AI je ve skutečnosti neviditelný asistent, který analyzuje „terabajty“ dat shromážděných jednak od těch, kteří se na projektu osobně podílejí, jednak z různých senzorů nebo programů. AI v nich pomáhá hledat takové vzorce a fakta, na jejichž základě je možné přijímat efektivní řešení: takto pomáhá snižovat náklady a umožňuje předvídat rizika.

Ve stavebnictví lze umělou inteligenci využít hlavně ve třech základních oblastech. Za prvé, na základě historických dat umožňuje předvídat bezpečnostní hrozby, rozpoznat důležitá specifika projektu a zlepšit kontrolu dodržování předpisů BOZP. Při plánování projektů mohou shromážděná data také zabránit překročení rozpočtu, pomoci stanovit jasné priority a zmírňovat rizika. A za třetí, umělá inteligence je velkým pomocníkem při automatizaci procesů a zvyšování produktivity práce.

Virtuální realita (VR)

Mezi novými technologiemi v architektuře a stavebnictví je jedna obzvláště zajímavá. Jedná se o virtuální realitu (VR), která vytváří „skutečný“ svět v digitálním prostředí pomocí fotografií, renderování a 360° videa. Tato technologie umožňuje lidem „fungovat“ v realistickém digitálním prostředí, kde je také možná interakce s objekty v reálném čase. Jedná se o jedinečnou zkušenost, která umožňuje profesionálnější řešení stavby a odbornější posouzení všech aspektů stavby: testuje životaschopnost nových návrhů, sleduje pokrok výstavby, identifikuje problémy v její rané fázi a používá se jako praktický nástroj v oblasti zkoumání složitých konstrukcí. VR je také stále více oblíbena mezi developery, kteří ji využívají v klientských centrech při prezentaci nových bytů či kanceláří potenciálním klientům.

Robotizace, exoskelet, drony

Stavebnictví představuje tradiční odvětví s velkým zastoupením manuální práce. Staveniště je totiž příliš rychle se měnící prostředí, kde není místo pro roboty bez dokonalé AI (koneckonců, roboti pracují pouze podle vestavěného algoritmu). Nicméně i zde přicházejí ke slovu progresivní řešení v podobě robotických exoskeletů. Ty urychlují práci a zvyšují produktivitu právě na staveništi, protože síla člověka v takovém „obleku“ se mnohonásobně zvýší, zatímco práce je výrazně bezpečnější. Kromě toho jsou stále oblíbenější také drony. Ty především umožňují monitorovat celé staveniště pomocí kamer a kontrolovat tak rizikové oblasti včetně případných krádeží, které jsou bohužel všudypřítomné. Stavbu díky tomu není třeba osobně sledovat; místo toho lze okamžitě řešit již konkrétní problém. Drony lze současně využít při dopravě stavebního materiálu na určené místo, čímž se sníží počet potřebných vozidel, anebo při demolici na konci životnosti projektu. I když je takový postup pomalejší, je výrazně levnější a bezpečnější.

3D tisk

Ačkoli je tato technologie ve stavebnictví známá již mnoho let, teprve nedávno začala být široce využívána. Tento rozvoj stimuluje zvýšená poptávka, která je odrazem vyšší produktivity (technologie je zároveň rychlá, přesná i šetrná k životnímu prostředí) a současně schopnosti snadno vytvářet nejsložitější struktury. Díky 3D tisku lze vyrábět prvky z různých materiálů – betonu, geopolymerů, cementu, sádrokartonu i hlíny. Výroba stavebních prvků (například stěn a desek) anebo jiných komponentů přímo na staveništi snižuje nejen výrobní, ale i logistické a personální náklady. Velká budoucnost se předpovídá zejména 3D tisku betonových prvků.

rs/pb

Hlavní partneři

Partneři