Miliony Evropanů žijí v nezdravých budovách

Na vrub stavebního sektoru jde v Evropě polovina spotřebovaných materiálů a energie, třetina spotřebované vody a třetina vytvořeného odpadu. Stavební sektor je navíc odpovědný za přibližně 40 % globálních emisí skleníkových plynů.

Proto se společnosti z více než 120 zemí, které společně tvoří přes 70 % celosvětového HDP, zavázaly, že kolem roku 2050 dosáhnou uhlíkové neutrality. Jednou z hlavních podmínek dosažení tohoto cíle je přechod na udržitelné stavebnictví. Jak stavět udržitelné budovy, proč je to důležité a jaké z toho plynou benefity pro společnost byly hlavními tématy 8. ročníku mezinárodní konference Šetrné budovy 2022 s podtitulem Přechod k udržitelnosti (Transition to Sustainability), kterou pořádala Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC).

Udržitelné stavebnictví je nutností

„Téma udržitelnosti dnes rezonuje napříč společností. Změna klimatu představuje největší výzvu naší doby, zároveň by ale měla být i příležitostí pro vytvoření nového, udržitelného modelu hospodářství,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka CZGBC. Udržitelné stavebnictví a dekarbonizace stávajících veřejných a soukromých budov jsou zásadními podmínkami k dosažení uhlíkové neutrality. Nutné je ale vyřešit ještě další problémy. „První výzvou je spotřeba přírodních zdrojů. Tam může udržitelné stavebnictví velmi pomoci. Další výzvou je potřeba stavět rychle a stavět dobře, a to hned od prvního dne, protože v příštích desetiletích se populace lidstva rozroste o další dvě miliardy,“ tvrdí Benoit Bazin, výkonný ředitel společnosti Saint-Gobain.

Budovy mají ohromný vliv na planetu. Jejich provoz vyžaduje obrovské množství fosilních paliv, které do vzduchu uvolňují toxiny a ovlivňují kvalitu vzduchu. Spotřebovávají značné množství vody v době, kdy je jí nedostatek. Jejich konstrukce a provoz produkují nadměrné množství odpadu. Symbolem změny těchto trendů jsou udržitelné budovy. „Jsou energeticky úsporné, šetří vodu a produkují méně odpadu, ohromně přispívají ve snaze zpomalit globální změny klimatu,“ vysvětluje Rick Fedrizzi, ředitel firmy International Well Building Insitute.

Nutná je i proměna interiérů

Zásadní proměnou musí projít i vnitřní prostředí staveb. „Až 90 % našeho času trávíme uvnitř budov. A toto vnitřní prostředí je průměrně dvakrát až pětkrát znečištěnější než venkovní prostředí. Jen jsme si toho zatím moc nevšímali. To také znamená, že 120 milionů Evropanů nebo každé třetí dítě v Evropě žije v nezdravé budově,“ varuje Sinus Lynge, spoluzakladatel kodaňského ateliéru EFFEKT Architects. Připomíná také citát profesora Josepha Allena: „Člověk, který navrhne vaši budovu, je pro vaše zdraví pravděpodobně důležitější než váš doktor.“

Mnohé firmy si již důležitost ekologicky šetrných budov a zdravého vnitřního prostředí v nich uvědomují. Některý z certifikátů udržitelnosti je tak v oblasti komerčních nemovitostí nutností. Podle toho, jaké standardy udržitelnosti budova splňuje, se společnosti rozhodují, zda si ji pronajmou či nikoliv. Jde totiž o zásadní faktor, který ovlivňuje výkonnost i zdraví zaměstnanců. „Podle jedné studie lidé v budovách s certifikátem udržitelnosti měli téměř o 30 % lepší výsledky v testech kognitivních funkcí a vykazovali o 30 % méně příznaků nemocí způsobených prostředím,“ konstatuje Rick Fedrizzi. To má samozřejmě vliv i na prosperitu firmy. Sledována byla výkonnost u 45 společností s vysokým skóre v oblasti zdraví a pohody po dobu šesti let. Během této doby se průměrná společnost z indexu S&P 500 zhodnotila o 159 %. „Ale těch 45 společností, které se soustředily na zdraví a pohodu, se zhodnotilo o 235 %,“ upřesňuje Rick Fedrizzi.

O udržitelné výstavbě, financování, investicích, ale také o energetické soběstačnosti a životaschopnosti měst bude naše další konference s názvem Development pro budoucnost, kde se s Vámi rádi potkáme.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři