Kybernetické útoky stále podceňujeme

Více než polovina (55 %) velkých společností nedokáže účinně zastavit kybernetický útok, ani efektivně rozpoznat a reagovat na bezpečnostní incident nebo nežádoucí dopad takového incidentu omezit. To vyplývá ze studie společnosti Accenture „State of Cybersecurity Resilience 2021“, která vychází z průzkumu mezi více než 4 700 vedoucími pracovníky firemní sféry celého světa.

Podle zmíněné zprávy si čtyři z pěti respondentů (81 %) myslí, že „zachovat si náskok před útočníky je neustálý boj a náklady jsou neudržitelné“, což představuje nárůst oproti 69 % týchž odpovědí v loňském průzkumu. A přestože 82 % respondentů v průzkumu uvedlo, že v uplynulém roce své výdaje na kybernetickou bezpečnost navýšili, počet nežádoucích narušení útočníkem, která zahrnují neoprávněný přístup k datům, aplikacím, službám, sítím nebo zařízením, docela výrazně vzrostl – a to o 31 % na průměrných 270 na jednu firmu.

Roste počet nepřímých útoků

„Útočníci jsou stále vynalézavější v hledání nových způsobů, jak provádět útoky – ať už z pohledu jednotlivců nebo sofistikovaných aktérů národních států,“ říká Kelly Bissell z Accenture Security. „Analýza ukazuje, že společnosti se až příliš často zaměřují pouze na obchodní výsledky, a to i na úkor kybernetické bezpečnosti, což vytváří větší riziko vzniku nežádoucích bezpečnostních incidentů. I když není snadné dosáhnout optimální rovnováhy, ti, kteří mají jasný přehled o hrozbách a umí s nimi sladit obchodní priority a výsledky, dosahují ve svých společnostech vyšší úrovně kybernetické odolnosti.“

Zpráva zdůrazňuje, že usilovat o dosažení kybernetické bezpečnosti je třeba i mimo vlastní firmu, a to v prostředí celého jejího ekosystému. Důvodem je přibývající množství nepřímých útoků, tj. úspěšných průniků do firem prostřednictvím dodavatelského řetězce. Navzdory tomu, že dvě třetiny (67 %) firem věří bezpečnosti svého ekosystému, představovaly nepřímé útoky v uplynulém roce až 61 % všech kybernetických útoků, což znamená 44% nárůst oproti předchozímu roku.

Nejde jenom o obchod

Kromě toho průzkum identifikoval menší skupinu firem, které v kybernetické odolnosti nejenže vynikají, ale dokážou jí přizpůsobit i svou obchodní strategii tak, aby dosáhly lepších hospodářských výsledků i návratnosti investic do kybernetické bezpečnosti.

Podle odborníků ze společnosti Accenture se tito „kybernetičtí šampioni“ (v průzkumu se ukázalo, že je jich jen 5 % z celkového počtu oslovených firem) vyznačují tím, že:

je u nich větší pravděpodobnost nalezení rovnováhy mezi kybernetickou bezpečností a obchodními cíli;

více informují výkonného ředitele a představenstvo, udržují užší propojení s byznysem a finančním ředitelem;

často s výkonnými a finančními řediteli konzultují vytváření strategie kybernetické bezpečnosti firmy;

chrání svou firmu před ztrátou dat;

začleňují bezpečnost do svých cloudových iniciativ;

alespoň jednou ročně testují bezpečnostní mechanismy firmy a případně navrhují nová opatření.

Hledání rovnováhy je nutné

„Větší výdaje na kybernetickou bezpečnost bez těsného propojení

s byznysem nezajistí větší bezpečnost firmy,“ říká Michal Merta, který v Accenture vede pražské Cyber Fusion Centrum. „Pokud jde o řízení kybernetických rizik, firmy si nemohou dovolit přiklánět se na jednu či druhou stranu, tedy plánovat kybernetickou bezpečnost bez ohledu na byznys anebo upřednostňovat byznys na úkor bezpečnosti.“ Ani jedno se podle M. Merty nemusí z dlouhodobého horizontu vyplatit. Aby bylo možné dosáhnout trvalé a měřitelné kybernetické odolnosti, musí se bezpečnostní manažeři odpoutat od striktního oddělování funkcí zaměřených na IT bezpečnost a více spolupracovat s byznysem a sdílet pohled na obchodní rizika a priority.

(V citovaném průzkumu bylo osloveno 4 744 vedoucích pracovníků, kteří zastupují společnosti s ročními příjmy ve výši alespoň 1 miliardy dolarů ve 23 průmyslových odvětvích a 18 zemích Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Tichomoří. Pro definování čtyř úrovní kybernetické odolnosti byla provedena analýza na podskupině vzorku 3 455 organizací – kybernetičtí šampioni tvořili 5 % z celého vzorku. Studie byla provedena v období od března do dubna 2021.

Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Jejích 567 000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích.)

SF/pb

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři