KOMA – Industry staví parkovací dům ve Slaném

Závěr roku 2010 byl pro společnost KOMA – Industry neobyčejně úspěšný, a to zejména v oddělení automatických parkovacích systémů. V září 2010 byla vyhlášená veřejná zakázka na výstavbu parkovacího domu ve městě Slaném navrženém za využití technologie APS pro parkování vozidel. KOMA - Industry se tohoto výběru zúčastnila a v tvrdé konkurenci uspěla s vysoce progresivním řešením, které výrazně překročilo i očekávání zadavatele a investora.

Rozhodnutí výběrové komise pak bylo v prosinci 2010 potvrzeno i zastupitelstvem města a mohlo být přistoupeno k podpisu smlouvy, ze které vyplývá závazek pro KOMA vystavět tento parkovací dům do konce roku 2012. Co tomu předcházelo? Zejména dlouhotrvající problém s nedostatkem parkovacích míst v historickém centru města Slaný. Stávající kapacity parkovacích ploch jsou tady dennodenně využity do té míry, že místním obyvatelům ani jejich rezidentní parkovací karty nezaručují vždy nalezení vhodného místa k parkování.

Při rozhodování o volbě vhodného řešení a umístění parkovacího domu pak bylo nutno přihlížet zejména k těmto aspektům a požadavkům:

 • Architektonické dopracování vnějšího vzhledu parkovacího domu do památkové zóny
 • Zajištění odpovídajícího ekologického řešení parkování tak, aby nárůst počtu vozidel nezvýšil tvorbu škodlivých emisí z výfukových plynů
 • Řešit uživatelskou jednoduchost a bezpečnost parkování
 • Zajistit odpovídající parkovací kapacity pro rezidenty a hotelové hosty přilehlého Hotelu Grant.

KOMA – Residence je poloautomatický systém parkování s uložením automobilů na palety nad sebou. Systém vychází z konceptu parkování KOMA Lift uspořádáním jednotlivých parkovacích jednotek Lift do samostatného parkovacího objektu. Jedná se o modulární systém s možností současného vícenásobného umístění parkovacích objektů vedle sebe anebo jejich pozdější dostavby.

Každý automobil může být parkován nezávisle na ostatních a má své vyčleněné místo. Parkovací objekt je proveden z ocelové konstrukce zaručující min. padesátiletou životnost. Vzhled parkovacího objektu může být variabilně řešen dle požadavků zákazníka. Objekt může být střežen bezpečnostními kamerami a osazen bezpečnostní branou či závorou k zamezení vstupu neoprávněných osob.

Obsluha systému je velice jednoduchá – řidič při parkování najede na předvolenou paletu umístěnou do pozice pro vjezd, uzamkne auto a vystoupí. Při vyparkování řidič navolí svou pozici a příslušný výtah v parkovací jednotce ustaví polohu auta do pozice pro vyjetí.

KOMA – Industry nabízí komplexní řešení od projektové přípravy, výstavby, následného kvalifikovaného záručního a pozáručního servisu.

Co jsou APS?

Automatické parkovací systémy (APS KOMA Parking) nabízí bezpečný a inteligentní způsob hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Jsou určeny zejména pro parkování osobních vozidel, umožňují však realizace také pro dodávková či nákladní vozidla. Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a nedostatkem volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R. Potřebná parkovací plocha pro 1 automobil je až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše. APS KOMA Parking je ryze český produkt, založený na inovativním know-how pro ukládání parkovaných automobilů. Jeho základními výhodami jsou:

 • Minimalizace parkovací plochy
 • Komfort
 • Bezpečnost
 • Nízké provozní náklady
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Flexibilita
 • Možnost komerčního využití
 • Řešení šité na míru.

Hlavní partneři

Partneři