Kancelářské nájemné zvyšuje inflace

Firmy, které využívají pronajaté kancelářské prostory, s obavami očekávají, jak se letos současná silná inflace promítne do výše jejich nákladů na nájem. Nájemní smlouvy totiž zpravidla obsahují inflační doložky, které pronajímatelům dávají možnost nájemné právě o míru inflace navýšit. Zdražení se ale může více projevit u levnějších kanceláří, kde inflací ovlivněné servisní poplatky budou tvořit více než polovinu výše samotného nájemného.

Po dlouhých letech, kdy „kancelářské“ náklady byly relativně stabilní, přichází první výraznější zdražování. Do zvyšování cen pronájmů se promítají zejména rostoucí ceny energií, a to jak ve formě spotřeby přímo v rámci kanceláří, tak nepřímo i v nákladech na servisní poplatky, ze kterých je hrazen provoz a údržba společných částí budov. U „dražších“ budov, které zpravidla využívají novější a úspornější technologie, bude inflace více vidět na růstu nájemného. V případě méně kvalitních budov, které zpravidla nebývají tak energeticky efektivní, se do nákladů promítnou zejména rostoucí ceny energií. To se projeví jak na spotřebě elektřiny přímo v kancelářích, tak nepřímo i v nákladech na servisní poplatky.

„Po přibližně deseti letech stability přichází pro nájemce kanceláří první velké zdražování. V rámci jednání s pronajímateli při prodloužení nájemní smlouvy jsme zpravidla byli schopni využívat cen z počátku nájemní smlouvy minimálně jako odrazového můstku. Nyní to ale bude poprvé, co se ceny na úroveň z doby původního podpisu smlouvy nevrátí,“ vysvětluje Radek Procházka z poradenské společnosti Prochazka & Partners.

Důvodem skokového růstu nájemného je aplikace už zmíněných inflačních doložek, na které v době výjimečně stabilních cen většina nájemců nebrala příliš zřetel. Nyní se ale při dvouciferné inflaci stává z těchto smluvních ustanovení strašák, který bude dělat vrásky nejednomu řediteli. Míra navýšení nájemného ovšem hodně závisí na tom, zda je nájem placen v české koruně či eurech. Zatímco v prvním případě se může jednat o zdražení až o 18 %, v případě eura, ve kterých je nominována většina smluv na kancelářském trhu, pak lze očekávat růst jen o zhruba 8 %. Do toho je ale nutné počítat až s 50% zdražením servisních poplatků oproti roku 2021 a obdobným zvýšením nákladů na spotřebu energií přímo v kancelářích. To bude znát zejména u kanceláří s nižším nájemným, kde poplatky běžně tvořily 25 – 30 % nominálního nájemného. V současnosti se mohou dostat na 50 – 60 %.

„Situace bude pro řadu firem složitá a je otázka, zda si budou moci pronajímatelé dovolit promítnout do nájemného navýšení o 100 % inflace nebo bude spíše docházet ke kompromisním dohodám s nájemci. V případě razantního navyšování nájmů mohou být firmy motivovány využívat více hybridního modelu práce, a snižovat tak pronajatou plochu svých kanceláří. To samozřejmě pro majitele budov není ideální situace a budou se snažit jí, pokud možno, předejít,“ dodává R. Procházka.

RS/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři