Kanceláře: v Brně se staví, v Ostravě pronajímá

Druhý a třetí největší kancelářský trh ČR, tedy Brno a Ostrava, rok ukončily v poměrně pozitivním duchu. Vzhledem k celkově nejisté a ekonomicky obtížné situaci sice nevykazují žádný boom výstavby či nájemní aktivity, ale na druhé straně není vývoj na těchto trzích nijak alarmující.

Celková výměra moderních kancelářských ploch v moravské metropoli podle údajů Regional Research Forum činila na konci druhého pololetí roku 2022 celkem 664 400 m². Přitom v této době byly v Brně dokončeny novostavby pěti kancelářských budov: Brno Business Park E (13 200 m2), Palác Trnitá (7 800 m2), Čechyňská Factory Park (5 000 m2), Titanium T (3 600 m2) a Titanium E (3 300 m2).

Aktuálně je ve výstavbě šest projektů s celkovou plochou 69 600 m2, z nichž největší jsou Centrum Šumavská II (13 000 m2), Nová Zbrojovka D4 (12 000 m2), Šumavská Tower A (11 600 m2) a Vlněna office park I (8 600 m2).  Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 34 700 m2 mělo být dokončeno v roce 2023.

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) po brněnských kancelářích ve druhém pololetí roku 2022 činila 34 800 m2, což představuje nárůst o 11,9 % v porovnání s předchozím pololetím, ale pokles o 10 % při meziročním srovnání. Téměř tři čtvrtiny objemu realizované poptávky v Brně připadaly na výrobní firmy a společnosti ze sektoru IT. Největší transakcí druhé poloviny roku 2022 byla renegociace a expanze výrobní společnosti Atlas Copco v budově Spielberk Tower B (10 600 m2), následována novým pronájmem nezveřejněné společnosti v budově Zet.office (2 600 m2). Třetí největší nájemní operací byl nový pronájem společnosti Continental v budově Brno Business Pak E (1 400 m2).

Volných kanceláří v Brně přibývá

Na konci minulého roku bylo v Brně celkem 88 800 m2 volných moderních kancelářských ploch. Míra neobsazenosti tak vzrostla na 13,4 %, což představuje nárůst o 3,3 procentní body ve srovnání s předchozím pololetím. Nájemné nicméně zůstalo ve druhé polovině roku 2022 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 16,00 – 16,50 eur za m2  a měsíc.

„Na kancelářském trhu v Brně evidujeme stále silnou poptávku i přesto, že míra neobsazenosti aktuálně přesáhla 13 %. Vysoká neobsazenost byla na konci roku 2022 způsobena zejména nově dokončenou výstavbou kancelářských projektů.

Tradičně je Brno domovem pro technologické a vývojářské společnosti. Zájem tohoto sektoru se potvrdil i během celého minulého roku. Kromě velkých nadnárodních společností, které se již na brněnském kancelářském trhu etablovaly, vnímáme zájem i od menších IT firem, které začínaly ve flexibilních kancelářských konceptech a nyní expandují do standardních kanceláří. Největší poptávku evidujeme po plochách v rozmezí 500 až 1 000 metrů čtverečních,“ dodává Marta Kadlecová ze společnosti JLL Česká republika.

Ostrava: slabá výstavba, silná poptávka

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na konci druhého pololetí roku 2022 celkem 217 000 m2. Přibližně 21 % z celkové nabídky je v budovách postavených nebo rekonstruovaných v posledních deseti letech. Během druhého pololetí 2022 nebyla dokončena žádná nová kancelářská budova. Ve výstavbě je v tuto chvíli jediný projekt – Organica s celkovou výměrou 20 600 m2 kancelářské plochy a plánovaným dokončením v roce 2023.

Hrubá realizovaná poptávka (tj. včetně renegociací a podnájmů) dosáhla ve druhém pololetí roku 2022 celkem objemu 4 600 m2, což byl více než dvojnásobný nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Nové pronájmy představovaly 98 % celkové poptávky.

V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí roku 2022 evidováno 20 200 m2 volných kancelářských ploch. Míra neobsazenosti vzrostla oproti prvnímu pololetí 2022 o 97 bazických bodů na úroveň 9,3 %. Nejvyšší dosahované nájemné v Ostravě se ve druhém pololetí roku 2022 zvýšilo na úroveň 14,00 – 14,50 eur za m2 a měsíc.

RS/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři