Kanceláře: náklady na fit-out porostou

Ve srovnání s 26 evropskými městy se Praha umístila jako druhá v regionu střední a východní Evropy co do nákladů na vybavení kanceláří, tedy na tzv. fit-out. Při průměrných výdajích 1 037 euro na metr čtvereční jde ovšem jen o polovinu částky běžné v nejvýznamnějších německých městech nebo v Británii, kde medián nákladů převyšuje částku 2 000 eur.

Budoucnost práce v kancelářích a její organizace je ještě stále předmětem diskusí, ale jejich nejpravděpodobnějším vyústěním se zdá být flexibilní a hybridní model. Kanceláře nezanikly, naopak obhájily svoji existenci – ať již kvůli zachování produktivity, nebo pro podporu interakce a spolupráce mezi zaměstnanci. Platí to i pro Prahu – 90% obsazenost v prvním čtvrtletí letošního roku je dokladem toho, že kancelářský trh v české metropoli je zdravý.

Mnoho firem nejen v Praze se tak i nyní stěhuje, expanduje či naopak zmenšuje své prostory – a tedy je nově a někdy i trochu jinak zařizuje. Výše nákladů na fit-out není v úvahách nájemců nepodstatná, byť jsou samozřejmě v různých zemích odlišné – jejich porovnání je pochopitelně zajímavé. „Náklady na fit-out jsou nedílnou součástí rozhodovacího procesu, mají vliv na plánování a přípravu rozpočtu. Spolu s personálními náklady a nájemným je potřeba je brát v potaz již v raných fázích strategického rozhodování, a tak jsme na pomoc nájemcům při přípravě rozpočtu na stěhování kanceláří porovnali ceny v nejdůležitějších evropských lokalitách,“ vysvětluje Glyn Evans z poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

CEE: náklady na fit-out v eurech na m2

České problémy

Hlavními důvody, proč se Česká republika umístila v žebříčku nákladů na kancelářské interiéry nejdůležitějších lokalit regionu CEE tak vysoko, jsou zdražování v dodavatelských řetězcích a problémy s pracovní silou – a obojí má pokračovat v tomto roce i dalších letech. V Česku je nyní nejnižší míra nezaměstnanosti z celé EU a současně tady rychle rostou ceny materiálů, takže náklady na fit-out dosahují úrovně obvyklé v leckterých západoevropských městech, např. v Miláně, Římě, Lisabonu či Amsterdamu. Oproti Německu jsou ale zřetelně nižší, přičemž v porovnání s poměry ve Velké Británii či Irsku jsou dokonce takřka poloviční – tam totiž někdy i překračují částku 2 000 eur za m2.

CEE: členění nákladů na kancelářský fit-out

Náklady na AV/IT budou stoupat

Vzhledem k nárůstu používání online platforem pro práci na dálku a potřebě adekvátně vybavit zasedací místnosti se obecně očekává hlavně růst nákladů na audiovizuální systémy, který bohužel provází i rostoucí nedostatek elektronických součástek a tedy růst cen.

Vzhledem k důrazu, který se nyní klade na ekologii a následně udržitelnost provozu budov, je třeba počítat s vyššími náklady i v této oblasti včetně potřebné a dnes už běžná certifikace „Certifikace budov sice může zpočátku zvýšit náklady, ale také zajistí jasný a ucelený přístup a nezávisle ověří dosažené výsledky podle uznávaného standardu,“ konstatuje G. Evans.

Je také nutné počítat s dalšími náklady, např. v zájmu zvyšování zaměstnaneckého komfortu, i proto cena designu a vybavení kancelářských prostor nepochybně poroste. Tento růst nákladů na fit-out nicméně při správné politice mohou vyrovnávat úspory, které přinese skutečně efektivní uspořádání prostor – a v důsledku toho i jejich zmenšení.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři