Kanceláře: klasika nebo open-space?

Diskuse, zda s kvalitním pracovním výkonem v kanceláři více více ladí systém open-space či klasické uspořádání, tedy menší uzavřené místnosti pro malý počet pracovníků, u nás neprobíhá příliš intenzívně. Přitom se zdá, že v praxi moderních kancelářských interiérů viditelně dominují open-space kanceláře, takže nějaká debata, pokud probíhá, má jen ryze teoretický charakter. Anketa SF, v níž byli respondenty hlavně developerské společnosti, například Passerinvest Group či Ekospol, nicméně ukázala, že přinejmenším v tomto odvětví situace tak jednoznačná není – ba dokonce naopak.

Zadání bylo snadné, šéfové developerských firem a také jedné advokátní kanceláře odpovídali na následující otázky:

A. Jak máte organizovány kancelářské prostory, jakou roli u vás hraje systém open-space? V čem vidíte výhody a nevýhody uspořádání, které jste zvolili?

B. Mají vaše zaměstnanci k dispozici nějaké relaxační zóny?

C. Hodně se dnes uvažuje o hot-deskingu (sdílení pracovního místa, respektive stolu) či vůbec zrušení standardní organizace kancelářského prostoru a jeho rozčlenění na různé zóny jako pracovní, konferenční, relaxační, telefonní atd. Jaká je budoucnost těchto vizí podle vašeho názoru?

Tomáš Běhounek, advokátní kancelář bnt attorney-at-law (37 zaměstnanců)

A. Kanceláře máme organizovány klasických způsobem, tedy uzavřené, v průměru jedna místnost pro dva pracovníky. Hlavním smyslem tohoto uspořádání je, aby zaměstnanci měli dostatek klidu na práci.

B. Zaměstnanci mohou využít buď pohovku v knihovně, nebo například prostory v kuchyňském koutu.

C. Těžko posuzovat smysluplnost a efektivitu těchto uspořádání; naší kanceláře se tento model netýká. Cloud-office má budoucnost, ale záleží na druhu podnikání a na konkrétní pracovní pozici. Například v oblasti IT je to dnes už zcela běžná záležitost.

Hlavní partneři

Partneři