Jaká je kondice českého „retailu“?

Přestože začátkem loňského roku působila na český maloobchodní trh ještě doznívající protipandemická opatření, očekával se brzký návrat k normálu. Nicméně válečný konflikt na Ukrajině další ekonomický vývoj zásadně negativně ovlivnil, a to především v zemích střední Evropy včetně tuzemska. Na rychlý nárůst cen a nákladů na energie reagovala dalším poklesem již oslabená důvěra zákazníků.

Jaký to mělo dopad na nákupní centra (OC) v České republice? A jaká v současnosti panuje na trhu nálada nejen mezi zákazníky, ale i samotnými prodejci? Odpovědi nejen na tyto otázky přináší poradenská společnost CBRE ve své analýze Shopping Centre Index, kterou navíc doplňují dva aktuální průzkumy zaměřené na vývoj zákaznického chování a očekávání na straně maloobchodníků.
„Struktura nákupních center a rozložení jednotlivých maloobchodních sektorů se i přes četné prognózy o zásadní restrukturalizaci maloobchodu po pandemii nikterak nezměnila,“ říká Klára Bejblová z CBRE a pokračuje: „Návštěvnost regionálních nákupních center loni meziročně vzrostla o 23,5 %. V porovnání s hodnotami z předcovidového roku 2019 nicméně přesto zaostávala o 11 %.“

 

Obraty rostou!

I přes nižší hladinu návštěvnosti zaznamenaly obraty obchodníků významný růst. Průměrná útrata během jedné návštěvy OC loni dosáhla 268 Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,9 % a téměř 25% navýšení oproti roku 2019. Obraty vzrostly jak meziročně (+31,5 %), tak i v porovnání s předpandemickým rokem 2019 (+11,1 %). „Obecně pozitivní trend ve zvyšování obratů potvrzují i výsledky našeho květnového průzkumu mezi maloobchodníky. Ty ukazují, že 70 % z nich aktuálně dosahuje 100 – 120 % úrovně tržeb z roku 2019,“ říká Jan Janáček z CBRE a doplňuje: „Nicméně bezbřehý optimismus mírní dlouhodobý nárůst provozních nákladů na straně jedné a obava ze ztráty zákazníka, potažmo jeho snížené kupní síly, na straně druhé.
Průměrný meziroční růst nájemného v regionálních OC v roce 2022 činil 4,9 % a pohyboval se tak nad hladinou evropské i české indexace. To by za standardních podmínek naznačovalo u nově uzavřených smluv nárůst o zhruba 10 %, nicméně do loňských cen se částečně promítly i slevy na nájemném z roku 2021. Z toho důvodu průměrné nájemné v porovnání s rokem 2019 vzrostlo jen o 4,2 %. Míra neobsazenosti v regionálních nákupních centrech v tuzemsku loni nepatrně poklesla z 4,4 % na 4,1 %. V roce 2019 činila průměrná míra neobsazenosti 3,5 %.

 

 

Kamenné obchody versus on-line

Pandemie výrazně zvýšila zájem o oblast e-commerce. Tuzemský trh je v tomto směru vyspělý: podíl on-line tržeb na celkových maloobchodních tržbách dosahuje 17 %. Třetina českých maloobchodníků zúčastněných v průzkumu CBRE hlásí, že podíl on-line tržeb u nich činí 21 – 30 %, když v regionu CEE je to 11 – 20 %. U obou skupin rostou nejrychleji segmenty módy a stravování, což ukazuje na nově nabyté nákupní zvyklosti během covidového období. „Výsledky zákaznického průzkumu odhalují, že online nakupuje až 87 % respondentů, což je téměř o sedm procentních bodů více než loni,“ komentuje Michaela Šoková z CBRE.
Veškeré tyto změny na maloobchodním trhu se samozřejmě promítají do strategií a plánů jeho aktérů. „Získaná data dále ukazují, že 54 % českých respondentů plánuje další expanzi a rozšiřování maloobchodní prodejní sítě. Naopak 38 % zvažuje uzavírání prodejen anebo redukci prodejních ploch. Současně 69 % maloobchodníků chce dosáhnout přejednání podmínek stávajících nájemních smluv tak, aby lépe odrážely tržní korekce. Obecně negativnější sentiment českých nájemců se odráží i v jejich snaze o větší flexibilitu nájemních vztahů, tedy možnost jednodušeji vypovědět nájemní smlouvu anebo ji uzavírat na kratší dobu trvání, než je standardních pět let,“ popisuje Jan Janáček.
Z pohledu preferovaných typů lokalit pro expanzi jednoznačně dominují regionální obchodní centra, a to jak pro oslovené české nájemce (42 %), tak ty z regionu CEE (58 %). Hned na druhém místě figurují stále oblíbené hlavní obchodní třidy (tzv. high streets), následované obchodními parky.

Jak nakupujeme

rs/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři