Glosář M. Tomáškové: stavební normy je třeba měnit uvážlivě!

Omezení požadavků na vznik parkovacích míst v nových pražských budovách je krok správným směrem. Připravovaná novela Pražských stavebních předpisů (PSP), kterou nedávno projednali pražští radní, totiž dává volnější ruku trhu.

Norem a vyhlášek, které by měly redukovat zbytečné požadavky vedoucí ke komplikacím a prodražení výstavby, je ale celá řada. K jakýmkoliv změnám norem je potřeba přistoupit komplexně a vyhodnotit všechny jejich důsledky, protože vedlejším účinkem změn a zpřísňování jsou nezbytně komplikace při tvorbě projektové dokumentace stavby a následně prodražení výstavby.

Příkladem z poslední doby jsou návrhy změn právních norem, které řeší požadavky pro bezpečnost při nabíjení elektromobilů a parkování vozidel s alternativním pohonem v hromadných podzemních garážích. Místo širší odborné diskuse a společného hledání schůdných řešení, která zohledňují více faktorů, případně zpřísňují normy pro tyto vozy, totiž legislativci přišli s návrhem výrazných zásahů do projektování a vybavení garáží.

Mění totiž pohled na požární úseky garáží a nařizují povinnost umožnit vjezd a nabíjení nejen elektromobilům, ale i vjezd a parkování vozidlům na alternativní pohon. Proto zavádějí povinnost instalace několika nákladných technologií, což znamená nutný větší obestavěný prostor a další konstrukční změny.

Ty v případě již stojících staveb nejsou ani reálně splnitelné, což by znamenalo nutnost odpojit přívodu proudu již existující elektronabíjecí stanice. Nové stavby by sice bylo možné realizovat, ale například u nové rezidenční výstavby s parkovacími místy pro 40 vozů a více se výstavba jednoho parkovacího místa prodraží o zhruba 450 000 korun. To se následně promítne do ceny bytů.

Než se najde technické řešení pro bezpečné nabíjení elektromobilů anebo efektivní a levnější hasicí technologie, bylo by rozumné v PSP ponechat povinnost instalování přípravy pro nabíjení elektromobilů, ale nabíjení a vjezd vozidel na jiný alternativní pohon dočasně zakázat.

Autorka je výkonnou ředitelkou společnosti Central Group.

SF/pb

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři