Dostavbu Pražského okruhu doprovází žaloby a nesouhlas. Jaké jsou nejčastější mýty?

Tisíce lidí denně obtěžují kolony. První úsek Pražského okruhu se otevřel před čtyřiceti lety, nicméně v dopravní situaci je Česko stále pozadu. Jedním z důvodů je pravidelné odsouvání dostavby. Dokončení projektu protahují komplikované legislativní procesy, ale i odpor různých občanských sdružení.

Dokončení Pražského okruhu je v současnosti pro stát jednou z klíčových priorit. V současnosti je
v provozu sedm z jedenácti úseků, tedy asi polovina z celkových osmdesáti tří kilometrů. Chybí mimo
jiné jihovýchodní úsek mezi Běchovicemi a D1, který má momentálně nejblíže k zahájení výstavby. Díky
němu by z jihu města zmizely poslední části tranzitní dopravy. Zbývající tři části jsou naplánované
nejpozději na rok 2027, otevřít veřejnosti by se měly do roku 2030.

Výstavbu nicméně komplikují stížnosti obyvatel. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) veřejný dialog vítá, ale
pod podmínkou konstruktivnosti. Sdružení mnohdy dosáhnou zrušení již schválených územních plánů,
což vede k přepracování projektů a zdržování stavby. V reakci na nespokojenost občanských hnutí vyvrací nejrozšířenější mýty o dostavbě Martin Opatrný, mluvčí dostavby Pražského okruhu.

1. Mýtus – regionální varianta by byla výhodnější

Poloha trasy Pražského okruhu je samozřejmě zásadní. V této souvislosti se stále objevují snahy o jeho
odsun ze středu metropole do tzv. ,,regionální varianty“. Avšak pouze současná varianta odpovídá
Zásadám územního rozvoje hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V nich je současná varianta již dlouhodobě zanesena, stabilizována, ověřena, a především potvrzena soudním přezkumem. Změna polohy by vyžadovala časový posun stavby o mnoho let, navíc se proti ní vymezují starostové dotčených měst a obcí. V rámci odborné analýzy ČVUT byla vyhodnocena jako neefektivní.

2. Mýtus – okruh je jen pro transit

Okruh je nutný především pro řešení dopravy v Praze a okolí. Bez jeho dostavby bude osobní doprava
nadále kolabovat a zhoršovat situaci. Ano, zvýší plynulost transitní dopravy, ale i ulehčí životy stovek
tisíců Pražanů. Uleví zácpám, sníží riziko dopravních nehod a poskytne více prostoru pro pěší i cyklisty.

3. Mýtus – Pražský okruh negativně ovlivní životní prostředí

Každá stavba má pochopitelně dopad na životní prostředí, při celkovém pohledu na dostavbu ale
výrazně převažují pozitiva. Stavba bude navíc kompenzována náhradní výsadbou stromů, budováním
zelených pásů a dalšími opatřeními. Celkový vliv stavby navíc posuzuje Ministerstvo životního prostředí
v procesu EIA, které následně rozhoduje o realizaci.

4. Mýtus – hluk a emise se zhorší po celé Praze

Stavba musí vyhovět současným předpisům a přísným hlukovým limitům. Na řadě míst v Praze je
situace na stávajících komunikacích mnohem horší, než znečištění, které přinese okruh. Vzhledem
k tomu, že pomůže plynulosti dopravy, vliv na emise bude příznivý. Protihlukové stěny, zapuštění vozovky pod úroveň okolního povrchu či nízkohlučné povrchy vozovek dokáží snížit i hlukovou zátěž.

5. Mýtus – dostavba okruhu negativně ovlivní životní podmínky

Pražský okruh je významným přínosem nejen pro dopravní, ale i socio-ekonomickou situaci. Zlepší
dopravní dostupnost příměstských částí, zvýší úrovně služeb a ulehčí proces hledání pracovních
příležitostí. Zahraniční příklady poukazují i na růst ceny některých pozemků v blízkosti stavby.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři