Deset prognóz na rok 2024

V minulých letech čelila Česká republika mnohým těžkostem – pandemii, hospodářským výzvám, či dopadům nespravedlivé agrese vůči Ukrajině a Izraeli. Jak se tyto události projeví v roce 2024 a kterým výzvám budeme, podle společnosti Colliers, čelit?

1. Nepředvídatelnost výstavby

Stavba nemovitostí v České republice zůstává nepředvídatelným sportem. Byrokracie, právní překážky a nejednotné předpisy tvoří prostředí, které může být pro ty, kteří chtějí stavět, obtížné. Známý efekt NIMBY, „Not In My Backyard“, stále přetrvává, a legislativní změny budou klíčem k odstranění těchto překážek. Obce nepodporují novou výstavbu, neboť často vidí pouze negativní dopady. Vstupuje v platnost nový stavební zákon, který nicméně příliš nezohledňuje situaci jednotlivců nebo komerční výstavby.

2. Redukce velikosti kanceláří a lepší prostředí pro zaměstnance

Vzhledem k nedostatku prostorů k pronájmu, rostoucímu nájemnému a stále důležitějšímu ESG se zaměřují nájemci na efektivní využití prostorů. Redukce velikosti kanceláří a vytváření lepšího pracovního prostředí jsou klíčovými trendy, podporovanými novými technologiemi a postupy, včetně umělé inteligence.

3. Kancelářské projekty s předpronájmy

Nové kancelářské projekty budou pravděpodobně vyžadovat předpronájmy, jelikož náklady na výstavbu zůstávají vysoké a financování je komplikované. To vyžaduje účast zkušených a etablovaných developerů na trhu. Na trhu chybí moderní nemovitosti, což prohlubuje propast mezi budovami, které splňují ESG požadavky, a těmi, které nadcházející realitu nejspíše ignorují.

4. Trvalý růst maloobchodních parků

Navzdory problémům způsobených pandemií zůstávají retail parky odolnou oblastí maloobchodu, přinášející investiční příležitosti pro značky. Retail parky nabízejí širokou nabídku obchodů na jednom centrálním místě, což spotřebitelům umožňuje pohodlnější nakupování, a navíc jsou atraktivní pro expanzi značek.

5. Expanze obchodů a růst obchodních ulic

Po pandemických letech se zlepšuje evropská hospodářská situace, značky se zaměřují na zlepšení svého postavení na trhu, což přinese další vlnu expanze obchodů. Pražská hlavní obchodní třída zůstane v centru této expanze díky projektům, jako jsou 100Yards, NR7 či projekt Savarin. Vzhledem k tomu, že nákupními centry je Praha již dobře saturována a již více než deset let jsme nebyli svědky zásadních realizací, je opodstatněná současná preference developerů, kdy se zaměřují na výstavbu multifunkčních objektů v nejlepších lokalitách.

6. Růst trhu s pronájmy

Trh s podnájmy v průmyslovém sektoru se stane zajímavou příležitostí zejména pro prostory využité během pandemie. Modernizace a rekonstrukce výrobních a skladových hal budou nezbytné, avšak naráží na minimální neobsazenost na českém trhu. Bude potřeba brzy rekonstruovat některé části moderního industriálního trhu, podobně jako v případě kanceláří i nájemci výrobních a skladových hal musí postupovat v souladu se zásadami ESG.

7. Boj o udržení průmyslových nájemců

Nedostatek volných pozemků, vysoké nájmy a drahá pracovní síla komplikují průmyslový trh. Udržení klíčových nájemců bude prioritou, a vzhledem k tomu, že do dvou let vyprší smlouvy ze silných let, jednání o smlouvách by mělo být zahájeno i urgováno.

8. Další růst yieldů a nová rovnováha trhu

Objemy investic se snížily v celém regionu, ale v Česku díky domácím investorům nebyly tak výrazné. Zvýšení výnosů z nemovitostí a snížení cenových rozdílů mezi kupujícími a prodávajícími pomohou trhu najít novou rovnováhu. Rok 2024 by na trh měl přinést další zajímavé transakce, nicméně uzavírání obchodů bude i nadále náročné.

9. Poptávka po kvalitních nemovitostech

Cenová disbalance mezi kupujícími a prodávajícími bude přetrvávat, ale očekává se, že ve druhé polovině roku se zmenší. Trhy s pronájmy se ukázaly jako robustní, s nízkou neobsazeností a růstem nájemného. Faktory jako regulace související s ESG znamenají opatrnější investory, ale stabilizace cen přinese více příležitostí na trhu.

10. Růst objemu hypoték a cen bydlení

Po útlumu hypotečního trhu očekáváme jeho postupný růst. Zrušení některých přísných pravidel může otevřít možnost pro více lidí. S nedostatkem bytů, nízkou očekávanou produkcí a předpovězeným růstem cen zůstává nájemní trh atraktivní, ceny na primárním trhu zůstanou stabilní nebo porostou v závislosti na lokalitě.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři