CTR: projekt Panorama Pražačka po 14 letech zkolaudován

Pokud se podíváme na chronologii vývoje celého projektu, můžeme tutéž skutečnost interpretovat i méně pozitivně. A to tak, že projekt Panorama Pražačka potvrdil extrémní složitost a netransparentnost povolování nových staveb v Praze a až šikanózní praktiky nejrůznějších sdružení, které současný legislativní rámec bohužel umožňuje. Celý developerský proces od zakoupení pozemku po úspěšnou kolaudaci totiž trval neskutečných 14 let a stavebník si při něm prošel úplně vším, čím si dnes v krajním případě projít může, a to včetně nuceného přerušení stavby.

A konečně lze tento fakt interpretovat i ryze negativně. A to tak, že současná Praha, která právě zažívá katastrofální nedostatek nových bytů a ceny nového bydlení tady prolamují historické rekordy, zbytečně přichází o dalších 906 nových bytů, které zde vyrůst mohly – z pochopitelných důvodů je totiž investiční skupina CTR raději staví v zahraničí.

Námitky, odvolání, žaloby, stížnosti …

Půlkruhový pozemek v ulici Kunešova zakoupila skupina CTR v dubnu roku 2004 již jako pozemek určený územním plánem k obytné zástavbě. V souladu se všemi normami a dokumenty pro něj připravila projekt, který se ovšem ihned stal terčem mnoha námitek a stížností. V rámci jejich vyřizování tak investor například upravil celou jižní fasádu objektu do podoby ustupujících podlaží a přišel tak o stovky metrů plochy v zájmu toho, aby příliš nezastínil okna sousedů. I přesto byly všechny fáze přípravy projektu a povolovacího procesu opakovaně napadány odvoláními a žalobami - investor tak pravomocné stavební povolení obdržel až v prosinci 2015, téměř po 12 letech.

Ani to ale nebyl konec. Následovala další žaloba na neplatnost stavebního povolení u Městského soudu v Praze, přičemž soud jí na návrh žalobců přiznal odkladný účinek. Investor tak na vlastní náklady musel zahájenou stavbu na téměř osm měsíců pozastavit, než soud rozhodl, že žalobu zamítá. Podruhé se tak začalo stavět až v srpnu 2016, zatímco odpůrci podali kasační stížnost a celá kauza se dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. I ten ale nakonec rozhodl, že kasační stížnost není důvodná a projekt je zcela v pořádku a může být dokončen. Kolaudační souhlas tak byl vydán 18. 1. 2018, po téměř 14 letech.

Projekt jako principiální záležitost

„Všem, kteří tento projekt silou vůle dotlačili až k úspěšné realizaci, patří můj velký dík. Kromě práce kolegů oceňuji zejména profesionální přístup Městské části Praha 3 k investorům, který je v současné Praze jednou z mála světlých výjimek. V důsledku specifického vývoje projektu se pro nás Pražačka postupně stala věcí principu a profesní cti, z ekonomického hlediska se totiž jedná v rámci skupiny o méně podstatný projekt,“ podotýká Ján Horváth, ředitel divize Real Estate v CTR group. „Prostě jsme chtěli dokázat, že investor, který zakoupil v Praze stavební parcelu a připravil na ní záměr zcela v souladu se všemi normami, dokonce několikrát ustoupil a vyhověl stěžovatelům i tam, kde nemusel, nakonec má právo také svou stavbu dokončit,“ vysvětluje a dodává, že dalších 906 bytů aktuálně CTR staví v zahraničí.

Z Prahy do Košic, Drážďan a Regensburgu

Ve slovenských Košicích má CTR nyní ve výstavbě 541 bytů a více než 11 000 metrů čtverečních kancelářských a maloobchodních ploch ve dvou projektech, v Drážďanech aktuálně staví také ve dvou projektech 287 bytů a 2 300 metrů retailových prostor a v Regensburgu buduje 78 bytů a luxusní restauraci. S tímto objemem výstavby by se v Praze s přehledem zařadila na druhé místo mezi všemi developery. Takové ambice ale za současného legislativního marasmu skupina nemá.

„Na nové akvizice máme připraveny značné částky, které můžeme okamžitě uvolnit. Ztrácet ale osm, deset nebo dokonce 14 let s realizací každého projektu v České republice pro nás jednoduše nemá význam, to můžeme volný kapitál investovat jinde. V Praze proto preferujeme nákup již připravených projektů s vydaným územním rozhodnutím nebo se stavebním povolením, případně starších areálů se zajímavým nájemním výnosem a potenciálem budoucího redevelopmentu,“ uzavírá Ján Horváth.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři