Co letos čeká „industriál“ a „retail“?

Domácí realitní trh dnes a nejspíš ani zítra ani zdaleka není a nebude jednotným, homogenním seskupením či útvarem – jeho různé segmenty se nacházejí v často velmi odlišných situacích a tedy mají i jiné perspektivy. Analýza poradenské společnosti Knight Frank takové diference dobře dokládá – v tomto případě na aktuálním stavu a pravděpodobném dalším vývoji segmentu logistiky a maloobchodu.

Poptávka po kvalitních skladových a průmyslových objektech v atraktivních lokalitách s dostupnou pracovní silou na českém trhu stále převyšuje jejich nabídku. Přitom poptávku zvyšuje zájem o snižování provozních nákladů – uživatelé starších objektů se proto stěhují do provozně úsporných prostor, které jsou dnes nabízeny za stejnou cenu jako starší objekty.

„Stále častěji vidíme formy podnájmu s flexibilitou nájemce pro získání nového byznysu. Finanční injekcí může být pro společnosti prodej a následný pronájem vlastní nemovitosti – takzvaný sale & lease back,“ komentuje trendy v sektoru Markéta Vrbasová ze společnosti Knight Frank. Na trhu průmyslových a skladových nemovitostí lze podle ní očekávat stabilizaci současných cen v rozpětí 6,00 – 8,50 eur/m²/měsíc za pronájem stávajících i nově vybudovaných prostor s průměrnou velikostí 3 000 – 5 000 m².  Nicméně poptávku po menších jednotkách v Praze lze nyní těžko uspokojit – i proto tady mj. nájemné atakuje i úroveň 10 eur/m²/měsíc.

Klíčové ukazatele trhu

 • Na konci roku 2022 dosáhla celková pronajímatelná plocha moderních skladových a průmyslových prostor 10,89 milionů m².
 • Od začátku roku 2022 bylo dokončeno rekordních 1,1 milionů m² nových kapacit, z toho 184 300 m² ve 4. čtvrtletí.
 • Ve výstavbě se na konci roku 2022 nacházelo 1,2 milionu m², o 9 % více než na konci roku 2021.
 • Ve 4. čtvrtletí 2022 se míra neobsazenosti nepatrně zvýšila na 1,1 %, přičemž neobsazenost v regionu Praha a okolí se nezměnila a zůstala na 0,7 %.
 • Nejvyšší dosahované nájemné za skladové a průmyslové prostory zůstalo ve 4. čtvrtletí 2022 nezměněno na úrovni 6,00 – 7,50 eur/m²/měsíc. Nájemné v hlavním městě a jeho okolí v některých případech dosáhlo až 8,50 eur/m²/měsíc.
 • Hrubá realizovaná poptávka dosáhla celkového objemu 327 000 m², 34 % z toho představovaly renegociace.

Obchod tíží inflace

Trh maloobchodních prostor nečeká lehký rok. Obchodníky, kteří jsou v nájmu a mají zasmluvněnou valorizaci nájmů podle úrovně domácí inflace, čeká 15% navýšení nájmů, což je pro ně situace dříve neznámá – v posledních dvou dekádách se takové nárůsty pohybovaly maximálně na úrovni 6,8 %, a to v roce 2008, ale ve většině let nepřesáhly 3 %. Ti, kteří mají nájmy denominované v eurech, jsou na tom trochu lépe, navýšení pro ně bude „jen“ 10%, navíc v současné době v jejich prospěch mírně hraje i posilující koruna.

„Obchodníci se kromě zvýšení nájmů budou navzdory rostoucím cenám potýkat i s propadem tržeb. Lze očekávat, že se nájemci budou snažit vyjednávat o slevách z nájmů, někdy i za cenu předčasného prodloužení nájemní smlouvy, na které přistoupí i pronajímatelé, než aby ztratili nájemce, které bude za současné situace obtížné nahrazovat,“ říká k aktuální situaci Ondřej Vlk z Knight Frank.

 Klíčové ukazatele trhu

 • Na konci roku 2022 přesáhla celková pronajímatelná maloobchodní plocha 3,94 milionů m².
 • Od začátku roku 2022 bylo dokončeno téměř 52 000 m² maloobchodních ploch, z toho 43 600 m² ve 2. pololetí.
 • Ve výstavbě a rekonstrukci se na konci roku 2022 nacházelo více než 20 300 m², všechny s plánovaným dokončením v roce 2023.
 • Ve 2. pololetí minulého roku se nejvyšší dosahované nájemné pro prvotřídní obchodní centra v Praze drželo na úrovni 140 eur/m²/ měsíc. Stabilní také zůstalo nejvyšší dosahované nájemné na nákupních třídách – 200 eur/ m²/měsíc. V roce 2023 ale budou pronajímatelé oprávněni nájemné navýšit o míru inflace.
 • V roce 2022 byly v ČR maloobchodní nemovitosti nejžádanějším aktivem a představovaly 30 % z celkového objemu investic do českých komerčních nemovitostí.

RS/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři