České firmy preferují zeleň

Většina českých společností považuje při rozhodování o kancelářských prostorách, do kterých budou alokovat své sídlo, za důležitou přítomnost zelených prvků a certifikaci udržitelnosti. Vyplynulo to z výzkumu realizovaného studiem Marani Architects ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

Výzkum proběhl na vzorku 157 respondentů, vesměs osob, jež ve svých firmách rozhodují o výběru sídla. Investice do „zelených“ řešení má smysl pro 58 % z nich, naopak jen 17 % mělo za to, že jde o pouhou povinnost a zbytečný náklad navíc. Tři pětiny oslovených firem při výběru nových kanceláří na patřičnou certifikaci aplikují interní kritéria a více než polovina oslovených považuje investice do zelených budov za smysluplné.

Ekologická odpovědnost

Zájem o pronájem prostor, jež byly navrženy s ohledem na standardy udržitelnosti, je poměrně vysoký (75 %) – a patrná je i ochota firem si za takovéto prostory připlatit. Nejvíce respondentů, přesně 24 %, tedy takřka čtvrtina, uvedlo, že by pro ně bylo přijatelné vynaložit až o 200 Kč na metr čtvereční více. Na druhou stranu 25 % respondentů by do pronájmu kanceláří s certifikací nebylo ochotno investovat.

Mezi nejčastěji preferovanými „ekologickými“ prvky kanceláří uváděli respondenti zajištění dostatku denního světla v interiérech, LED osvětlení, využití solární energie v provozu či systémy úsporného hospodaření s vodou či teplem. Účastníci průzkumu také projevovali zájem o inteligentní systémy umožňující monitorovat spotřebu energií nebo obsazenost odpočinkových zón.

„Výsledky výzkumu dokládají, že mezi profesionály s rozhodovací pravomocí je o udržitelné kanceláře velký zájem. Zelené prvky jsou vnímány coby ukazatele kvality i odpovědnosti vůči životnímu prostředí a širšímu společenství. Mám za to, že firmám v orientaci na udržitelné postupy, včetně otázky výběru vhodného budoucího sídla, pomůže i rámec pro environmentální a sociální správu a podnikové řízení zavedený v EU,“ říká Vincent Marani, šéf studia Marani Architects.

Zeleň jako obchodní argument

Rostoucí nároky firemní sféry na udržitelnost jejich budoucích kanceláří jdou ruku v ruce s novými přístupy ze strany architektů, developerů i dalších aktérů výstavby. Prioritou se stává eliminace uhlíku ztělesněného v budovách, čemuž napomáhají zejména nová, na uhlík méně náročná výroba stavebních materiálů či využívání alternativních materiálů.

„Pro nájemce, jejichž firemní kultura reflektuje téma udržitelnosti, jsou budovy se zelenou certifikací vyhledávanou volbou,“ doplňuje Vincent Marani. „Globálně působící mezinárodní společnosti pak kladou požadavky na to, aby jejich sídlo prošlo některým z mezinárodních schémat certifikace udržitelné výstavby – LEED či BREEAM – a dosáhlo co nejvyššího hodnocení. To je přirozeně velkou motivací pro developery, jelikož pokud jejich budovy nebudou kritériím udržitelnosti odpovídat, nenajdou pro ně nájemce. A totéž platí také pro nemovitosti na prodej. I realitní fondy vyžadují, aby budovy v jejich správě měly certifikaci LEED nebo BREEAM, protože pak budou mít záruku, že i v budoucnu se bude jednat o výnosná aktiva.“

rs/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři