Centrum architektury v Hradci Králové je první mimo Prahu

V Hradci Králové nedávno otevřeli Centrum architektury, první svého druhu mimo Prahu. Sídlí v Galerii moderního umění na Velkém náměstí. Tento krok otevírá nové dveře pro krajské samosprávy, pomůže jim například s lepším plánováním a realizováním architektonických projektů.

Centrum architektury je iniciativou Královéhradeckého kraje. Jedním z hlavních cílů je pomáhat samosprávám v celém regionu při přípravě stavebních projektů a architektonických soutěží. Michal Kudrnáč, vedoucí Centra architektury, zdůrazňuje, že se inspirovali příklady ze zahraničí, pražským Institutem plánování a rozvojeCentrem architektury a městského plánování, aby mohli účinně podporovat kvalitní architekturu v kraji.

Neméně podstatným pilířem hradeckého Centra architektury jsou plány na popularizaci kvalitní architektury a přinášení nových trendů. Michal Kudrnáč vysvětlil, že chtějí komunikovat s odbornou i širší veřejností o tom, co kvalitní architektura přináší a jak může pozitivně ovlivnit život ve městech a obcích. Tato snaha o informovanost je klíčová pro podporu udržitelného a esteticky příjemného rozvoje.

Nápad na vytvoření Centra architektury v Hradci Králové vzešel při plánování Strategie rozvoje kultury Královéhradeckého kraje. Architektura, jako důležitá součást kultury, může ovlivnit způsob, jakým lidé vnímají své prostředí a historii regionu. Michal Kudrnáč upozornil na výzvu, kterou představuje udržení a rozvoj architektonického dědictví regionu v době rychlého rozvoje a proměn.

„Máme tady obrovské architektonické dědictví, od románského období, přes gotiku, baroko až po funkcionalismus, ale posledních 30 let zase tolik pozitivních stop nezanechalo. A bylo by dobré s tím něco dělat,“ zdůrazňuje.

Centrum architektury není pouze o poradenství a plánování, chce také podporovat diskusi a inspiraci. Přednášky, výstavy a workshopy jsou součástí programu, který má zprostředkovat veřejnosti osvětu o důležitosti architektury a otevřít prostor pro tvorbu nových nápadů a přístupů k urbanismu. Na první takové setkání přišlo do foyer Galerie moderního umění v Hradci Králové více než 70 lidí.

remspace

Hlavní partneři

Partneři