Brno přitahuje investory z oblasti podnikových služeb

V moravské metropoli dnes působí v segmentu sdílených podnikových služeb 15 000 zaměstnanců, což reprezentuje téměř 6 % všech produktivních občanů Brna a současně 22 % celého českého trhu sdílených podnikových služeb. Podle průzkumu ABSL moravskou metropoli čeká v tomto segmentu další dynamický růst, a to zhruba 20% tempem ročně.

Segment sdílených podnikových služeb zažívá v Brně v poslední době nebývalou expanzi. Důvody jsou dva. Prvním je vhodná kombinace podmínek, které Brno jako město dnes poskytuje k podnikání i k životu, druhým pak neustále vzrůstající zájem pracovat v tomto segmentu budoucnosti.

Vysoká kvalita života

Podnikatelé a investoři na Brnu pozitivně hodnotí nejen jeho centrální polohu, ale i příznivější ceny nájmů a celkové nižší náklady na zaměstnance v hlavním městě. Zaměstnanci a obyvatelé Brna oceňují zase vysokou kvalitu života – například server Numbeo.com uvádí, že Brno je dnes nejen městem s nejvyšší kvalitou života v ČR, kde v příslušném žebříčku předběhlo Prahu o dvanáct míst, ale stojí například i před Londýnem či Bruselem. Ze 143 měst všech kontinentů Brnu v žebříčku nejpříjemnějších lokalit aktuálně náleží 46. místo v rámci celého světa a 18. místo v Evropě. Tato vynikající pozice Brna je bezesporu ovlivněna širokou nabídkou pracovních příležitostí, bohatou škálou kulturního i sportovního vyžití a kvalitní infrastrukturou.

Jonathan Appleton z asociace ABSL, která sdružuje společnosti z oblasti podnikových služeb, k tomu podotýká: „O tom, že Brno bylo dobrou volbou, se již přesvědčilo už zhruba 30 investorů z našeho sektoru. Svá sídla zde mají společnosti zvučných jmen, jako je například Infosys, Edwards, Zebra, Lufthansa a mnohé další. V současnosti sledujeme zvýšený zájem o Brno i u dalších firem, a tak se dá očekávat, že se řady brněnských center podnikových služeb ještě rozrostou o další významná jména.“

Kvalifikovaná pracovní síla

Zdrojem kvalifikovaných zaměstnanců v Brně je mimo jiné 13 místních vysokých škol, které dnes mají dohromady více než 70 000 studentů. Zdejší univerzity ročně opouští přes 17 500 absolventů, kteří disponují také dobrou jazykovou výbavou. Za zmínku stojí, že 57 % obyvatel města v produktivním věku hovoří anglicky na slušné úrovni a 9 % Brňanů zvládá na takové úrovni nejen angličtinu, ale i němčinu, případně jiný evropský jazyk. To je právě pro segment podnikových služeb extrémně důležitý předpoklad.

Zajímavé je bezesporu i to, že v moravské metropoli je v současné době zhruba 17 000 lidí, kteří aktivně hledají zaměstnání anebo jsou ochotni uvažovat o změně stávajícího místa.

Přitom všem jsou mzdy v Brně o 24 % nižší než v metropoli. Koupěschopnost obyvatel Brna přitom nijak netrpí, protože život tady vyjde levněji než v hlavním městě. Průměrný roční plat obyvatel Brna činí 11 770 eur, což odpovídá zhruba 318 000 Kč. V Praze je průměrný plat 415 500 Kč, tedy zhruba 15 388 eur.

Nízké nájmy

Prostory, které Brno firmám nabízí, se vyznačují vysokou kvalitou, dobrou dostupností a v poměru k jiným destinacím i velmi příznivými cenami. Podle Kevina Turpina z realitní společnosti JLL, která se na citovaném průzkumu také podílela, je v současné době v Brně v provozu 490 000 m2 kancelářských prostor, z nichž zhruba 80 % odpovídá třídě A. Z toho je 67 000 m2 aktuálně v nabídce k pronájmu. Dalších 55 000 m2 kancelářských prostor má být dokončeno ještě v letošním roce. Průměrná cena za pronájem těchto prostor se dnes pohybuje mezi 8 – 12 eur za m2, což je zhruba o 30 % méně, než v Praze, kde se nájmy se pohybují od 11,00 – 19,5 eur/m2/měsíc. Průměrné centrum sdílených služeb přitom potřebuje přibližně 5 000 m2, výjimkou však nejsou ani centra sídlící na ploše 20 000 m2.

Foto: Jan Zábroda

Hlavní partneři

Partneři