Brno: návrh ÚP se bude přepracovávat

Brněnští zastupitelé včera vrátili k přepracování návrh nového územního plánu (ÚP) města. Původně ho měli schvalovat, ale po dlouhé debatě dospěli k jinému usnesení. Bezprostředním důvodem jejich rozhodnutí jsou problémy, které město řeší se Státním pozemkovým úřadem.

V novém ÚP se totiž změní funkce některých pozemků, které město získalo od státu s podmínkou, že se jejich využití nezmění po dobu deseti let. Návrh ovšem čelí řadě závažnějších výtek a výhrad, takže tento důvod lze považovat za zástupný. Každopádně tak stále v Brně platí územní plán z roku 1994, který ani po aktualizacích a úpravách podle všeobecného mínění neodpovídá potřebám města.

Napříč politickým spektrem

Pro vrácení návrhu k přepracování zvedlo ruku 35 zastupitelů, nikdo nebyl proti a šest zastupitelů se zdrželo. Vypracování územního plánu přitom považovala dnes vládnoucí koalice ODS, Pirátů, KDU-ČSL a ČSSD hned při vzniku po volbách za svou hlavní prioritu.

Územní plánování mají přímo na starost zástupci KDU-ČSL, kteří na něm spolu s Kanceláří architekt města Brna pracovali celé už víceméně uplynulé volební období. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) ve včerejší diskusi uvedla, že byla přesvědčená o tom, že je to nejvýznamnější úkol koalice. Připustila však, že to bylo způsobeno hlavně tím, že právě měl letos přestat platit starý územní plán. Tento termín se ale změnou zákona posunul až do roku 2028, a proto i starostka navrhla návrh nového ÚP přepracovat a změnit.

Dodatečné práce

Zastupitelé schválili požadavky, které má zpracovatel do nového návrhu začlenit. Reagovali tak na výtky, kterým v posledních týdnech návrh čelil. Podle usnesení je třeba zpřesnit a doplnit regulaci zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích včetně definování jejich chráněných hodnot po lokalitách, dále také rozčlenit typ ploch pro bydlení na bydlení individuální a bydlení hromadné, aby nebylo možné stavět bytové domy tam, kde mají být rodinné domy. Zpracovatel musí také doplnit vyhodnocení vlivů územního plánu na stabilizované plochy v případě, že by se v nich dále stavělo. Prověřit je podle koalice třeba také opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební a důkladně opakovaně posoudit připomínky městských částí z veřejného projednání. Do souladu se smlouvami je potřeba uvést vymezení pozemků, které na město převedl bezplatně stát.

ÚP je v Brně „blbé téma“

Primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) na zasedání upozornil, že odpovědnost za územní plánování při vzniku koalice nikdo nechtěl převzít. „Je to blbé téma a nezavděčíte se všem. Cítili jsme ale, že je potřeba to dotáhnout, proto jsme si to vzali. Nyní se ale před volbami stává územní plán politickým tématem,“ řekl P. Hladík. Výtky k plánu totiž měli i koaliční partneři, podle náměstka se však objevily až nyní, nikoliv v předešlých více než třech letech.

Nyní v Brně platí téměř 30 let starý územní plán. V roce 2014 byla schválena jeho velká aktualizace, kterou však o rok později zrušil soud pro nepřezkoumatelnost některých rozhodnutí. Brno přitom kvalitní územní plán nutně potřebuje. Město trpí nedostatkem bytů, jejichž intenzívnější výstavbě brání – kromě nedokončených protipovodňových úprav – právě jisté vakuum: starý plán už neodpovídá současným poměrům ve městě a nový ještě stále není k dispozici. Hlavně proto ceny nových bytů v Brně v letošním prvním čtvrtletí dál rostly, jak vyplývá z analýzy společnosti Impera Styl. Od konce roku 2021 se průměrná cena za čtvereční metr v novém bytě zvýšila o 2,5 % na 128 000 Kč, což meziročně představuje zvýšení dokonce o 15 %. Těmito cenami se tak moravská metropole začíná blížit hlavnímu městu. Bytovou krizi by měl napomoci alespoň zmírnit právě nový územní plán. Kvůli jeho dosavadní neexistenci jsou na neurčitou dobu odloženy různé developerské i infrastrukturní projekty, jejichž povolení závisí na změně využití pozemků.

Občanská kritika

Návrh, který právě brněnská radnice víceméně odmítla, má také četné kritiky mezi občany. Zákonnost návrhu bude možná přezkoumávat i soud. Plánuje to občanská iniciativa Správná žaloba, která sdružuje ty, jimž se návrh územního plánu nezamlouvá a vidí v něm potenciál pro zhoršení životních podmínek ve městě. Sdružení chystá crowdfoundingovou kampaň, v níž bude vybírat peníze na právní služby.

Iniciativa největší riziko kritizovaného návrhu vidí v tom, jak obecně je plán postavený. Brno, respektive zpracovatel jej připravilo jako flexibilní. „Co takové pojetí přinese, není nikomu příliš jasné. Nepříjemné překvapení mohou zažít lidé, jejichž soused se například rozhodne postavit vedle rodinného domku několikapodlažní bytovku. V tu chvíli se už proti takovému záměru nepůjde bránit, protože námitky, které bylo možné vznést během přípravy územního plánu, už nelze uplatnit u konkrétního záměru v územním nebo stavebním řízení. Proto je tak důležité nechat celý dokument prověřit soudem už na počátku jeho platnosti,“ uvedl představitel iniciativy Michal Závodský. Podle něj přílišná flexibilita návrhu spočívá také v tom, že k povolení stavebního záměru bude stačit splnit „přípustnou míru“ nebo neodporovat „charakteru území“. „Autoři návrhu také podle něj příliš často používají výrazy jako „převážně“, „podmínečně“ či „zpravidla“. Nyní ale nelze říci, jak budou úřady tyto pojmy v případě budoucích sporů vykládat. „Hrozí značné nebezpečí, že budou interpretovány velmi široce a kreativně, což může mít negativní dopady na život velkého počtu Brňanů,“ uvedl M. Závodský.

Petr Bým

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři