Anketa – DEVELOPMENT A KORONAVIRUS

Je zvláštní doba, všichni musíme měnit svůj modus operandi. Někde to jde poměrně snadno, jinde obtížněji a zase někde je to skoro nemožné. Ve sféře developmentu je to tak kdesi uprostřed. Přípravné práce na projektech pokračovat mohou, jistá svízel ovšem nastává, když je zapotřebí nějaká reakce zvnějšku, a samozřejmě zcela specifické je to se stavebními pracemi. Leckterý developer se dnes pochopitelně ptá: jak to dělají ti druzí?

I proto jsme našim předním developerským firmám položili několik jednoduchých otázek, přičemž v rámci naší malé ankety jsme zjišťovali právě to, jak konkrétně se s koronavirovou krizí vyrovnávají.

 

Omar Koleilat, Crestyl

Jak pokračujete ve firmě? 

Z 90 % doma, zbytek na pracovišti v rouškách.

Pokračují stavební práce na vašich projektech? 

Z 90 %.

Jak hodnotíte aktuální situaci?

Všechno jde trochu pomalu, ale ani to není jednoduché …

Kdy to podle vašeho odhadu skončí?

Odhaduji to na červenec, nicméně následky potrvají minimálně rok.

 

Eduard Forejt, Passerinvest

Jak pokračujete ve firmě? 

Plně přijímáme vládní opatření a doporučení, neboť je i pro nás zdraví a život našich zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako zdraví a život našich obchodních partnerů, bezesporu nenahraditelnou hodnotou. Naše společnost proto přijala odpovídající opatření, jež mají za cíl minimalizovat styk zaměstnanců, přestože mezi našimi zaměstnanci nebyl doposud zaznamenán ani jeden, byť karanténní případ. Vedle zajištění a distribuce roušek a dezinfekcí byla našim zaměstnancům doporučena možnost práce doma, tedy ten takzvaný home office. Přijali jsme také procesní opatření pro práci na dálku včetně toho, že naše IT oddělení doplnilo dosavadní technickou podporu o možnosti virtuálních meetingů, kterými nahrazujeme, v tuto chvíli riziková osobní jednání jak uvnitř firmy, tak s našimi zákazníky a obchodními partnery.

Pokračují stavební práce na vašich projektech?

Ano, a to prozatím bez omezení. Samozřejmě dbáme na patřičná opatření na ochranu zdraví a života pracovníků na stavbě včetně užívání ochranných pomůcek. Horší situace však panuje v přípravě projektů. Projektanti se dokázali nastalé situaci rychle přizpůsobit, ale prakticky ze dne na den přestala fungovat státní správa, a to je okamžitě vidět na zpomalení či úplném zastavení všech prací ve schvalovacím procesu.

Jak hodnotíte aktuální situaci?

Jedná se bezesporu o zásadní prověrku globální ekonomiky, evropské sounáležitosti, ale i naší společnosti jako takové. Podle mne není na místě hodnotit jednotlivosti, případně nedokonalosti, které s sebou krizová situace vždy přináší. Kvitujeme však s povděkem usilovnou snahu vlády ČR zamezit zásadním škodám na zdraví a životech našich spoluobčanů, stejně jako hledání řešení pro stabilizaci logicky vyvolaného ekonomického neklidu, a to především u menších a středních podniků. U veřejnosti vnímáme vlnu solidarity a pevně věříme, že tato neustane ani v dalších týdnech, kdy se očekává kulminace nakažených, tedy v čase, kdy bude velice potřebná. Reálné dopady COVID-19 nás však teprve čekají, a to jak ze zdravotního, tak ekonomického hlediska. U dopadů na ekonomiku bude role vůdců naší země, stejně jako ostatních národů či Evropy, přinejmenším stejně důležitá, jako při minimalizaci škod na zdraví a životech. Buďto vlády států, v našem případě i EU, odpovědně uklidní trhy a pomohou nastartování ekonomických motorů daných zemí, tedy především soukromého sektoru, nebo nás takříkajíc „propolitikaří“ k další, očekávatelně globální, krizi.

Kdy to podle vašeho odhadu skončí?

Podle mého názoru takto otázka vůbec nestojí. Odpověď totiž můžeme pouze odhadovat - a navíc by byla skutečně velice předčasná. S vyšší určitostí můžeme pouze říci, že začátek konce bude buďto s nalezením a aplikací fungujících vakcín, nebo dostatečným promořením populace tímto virem, chápeme-li odborné diskuze správně. Tehdy lze hovořit o začátku konce této pandemie. Nicméně za samotný konec dopadů pandemie lze považovat až návrat ekonomik do normálu. Ozdravení ekonomik bude poté odvislé od doby, po kterou nebudeme na SARS-CoV-2 disponovat adekvátní obranu a, jak jsem zmiňoval výše, schopnosti jednotlivých vlád podpořit rekonvalescenci soukromého sektoru. Za nás všechny bychom si jistě přáli, aby krize skončila co možná nejdříve. Nezbývá nám než doufat, že ji přečkáme pokud možná ve zdraví. Musíme se proto chovat odpovědně vůči svému okolí, být solidární s ostatními a nepřestávat pracovat, abychom nadále pomáhali chodu i ekonomice naší země. Především si však važme a podporujme všechny profese, na které nyní tolik spoléháme, ať už to jsou záchranáři, zdravotníci, policisté, vojáci, hasiči, ale i ti, kdo zajišťují potřebné práce kolem distribuce klíčových služeb a surovin včetně jídla a pití.

 

Petr Palička, Penta Investments

Jak pokračujete ve firmě? 

Příprava projektů běží, snažíme se omezit vydávání vlastních peněz, akvizice jsou pozastavené. Kdo může, tak pracuje v režimu home office, meetingy provádíme prostřednictvím skype nebo confcall.

Pokračují stavební práce na vašich projektech?  

Zatím pokračují.

Jak hodnotíte aktuální situaci?

Chaos na vládní úrovni. Nechápu neschopnost zabezpečit lidi v první linii ochranným materiálem, nechápu, proč vláda nepodpoří domácí výrobu těchto věcí subvencemi, daňovými prázdninami a podobnými kroky. Nyní si šijeme doma roušky jako za socialismu, rektor ČVUT předvádí, jak udělat respirátor z PET lahve … Přemek Podlaha by se divil….

Kdy to podle vašeho odhadu skončí? 

To fakt netuším.

 

Evžen Korec, Ekospol

Jak pokračujete ve firmě?

Většina zaměstnanců nyní pracuje z domova, porady nyní probíhají prostřednictvím videokonferencí. Příprava všech našich projektů pokračuje podle plánů, není důvod cokoliv na nich měnit. Pouze jsme omezili kontakt s klienty, což se týká jednak prodeje bytů a také klientských změn. Snažíme se co nejvíce věcí řešit on-line.

Pokračují stavební práce na vašich projektech?

Aktuálně stavíme projekt s celkem 160 byty v Hodkovičkách, kde v těchto dnech dokončíme hrubou stavbu. Vše zatím probíhá bez omezení, v porovnání s plánem jsme dokonce v mírném předstihu. Dodavatel stavebních prací se intenzivně snaží, aby k žádnému zpoždění nedošlo.

Kdy to podle vašeho odhadu skončí?

Epidemiologické modely naznačují, že vrchol v počtu nakažených by u nás mohl nastat někdy v polovině dubna. Zde je ale nutné zdůraznit, že potvrzení nakažení tvoří jen malý zlomek předpokládaných nakažených. Reálné údaje jsou mnohem vyšší a je jen otázkou, jakou číslovkou oficiálně potvrzené případy násobit. Pokud jde o ekonomiku - už nyní je zcela jasné, že přijde recese, jejíž první příznaky byly ostatně patrné už před vypuknutím současné pandemie. Nyní je pouze otázkou, zda půjde jen o krátkou recesi, nebo ekonomika spadne do hluboké několikaleté krize. Mnohé firmy totiž současná opatření nepřežijí a zkrachují, výrazně vzroste i nezaměstnanost. Cokoliv nyní predikovat je ale nemožné, protože vůbec nevíme, jak dlouho současná omezení budou trvat a zda se náhodou ještě nezpřísní.

 

Marcel Soural, Trigema

Jak pokračujete ve firmě? 

Zaměstnancům každodenně měříme teplotu, což se týká i práce na stavbách. Současně všechny vybavujeme rouškami a dalším nezbytným materiálem. To taky znamená, že si musíme zvyknout na trochu jinou formu komunikace, než jakou jsme vedli doteď.

Pokračují stavební práce na vašich projektech? 

Práce na stavbách pokračují podle plánu, neočekáváme jejich zpomalení nebo zastavení. Změny nastaly hlavně v tom, že všichni naši pracovníci a subdodavatelé nosí roušky, které jsme pro ně přichystali.

Jak hodnotíte aktuální situaci?

Opatření vlády jsou opodstatněná. Prvořadé je nyní zdraví nás všech.

 Kdy to podle vašeho odhadu skončí?

Dopady budou samozřejmě dlouhodobější. Předvídat, zda a případně jak to ovlivní trh s byty si však troufáme vyhodnotit až tak za dva měsíce. Nyní je to předčasné.

 

Jan Řežáb, JRD

Jak pokračujete ve firmě? 

Situace je nepříjemná, ale již dva roky jsme se připravovali ve všech našich divizích na různé formy případného ekonomického ochlazení a musím říci, že se cítíme být v tuto chvíli připraveni dobře. Chod firmy pokračuje standardně, pouze v omezeném režimu osobního kontaktu tak, abychom chránili zdraví našich zaměstnanců. Jsme rozděleni na dva týmy, které spolu nepřicházejí fyzicky do kontaktu. Kdo potřebuje, pracuje z domova. Posílili jsme IT podporu. Schůzky probíhají zejména konferenčními hovory. Pravidelně na denní bázi probíhá úklid a dezinfekce prostor kanceláří. Kolegové se chrání rouškami.

Pokračují stavební práce na vašich projektech? 

Ano. Ve výstavbě máme řadu projektů - od našich generálních dodavatelů staveb jsme dostali ujištění, že výstavba pokračuje, i když na některých stavbách s omezeními ze strany subdodavatelských firem nebo zahraničních dělníků. Tento měsíc jsme dokonce zahájili stavební práce u dalšího našeho energeticky pasivního projektu.

Jak hodnotíte aktuální situaci?

Mám dobrý pocit z toho, že se společnost semknula, a mám radost ze solidarity občanů. Krize posilují. Mile mě překvapuje i disciplinovanost našeho národa často vnímaného jako „švejkovského“. V práci kolegyně šijí roušky, organizujeme šití roušek z nanomateriálů pro zdravotníky…, přemýšlíme, kde aktuálně nejlíp pomáhat.

Kdy to podle vašeho odhadu skončí?

Pevně doufám, že zlom přijde s létem letošního roku, ale necítím se plně kompetentní se k této věci blíže vyjadřovat. Ale slunce venku mi dodává optimismu.

*********************************************************

To, co se přes výjimečnou situaci přece jen postaví, bude také zapotřebí prodat. V anketě jsme proto oslovili i realitní kancelář Svoboda & Williams.

 

Prokop Svoboda, Svoboda & Williams 

Jak pokračujete ve firmě? 

Většina kolegů funguje v režimu home office, makléři i nadále provádějí prohlídky nemovitostí – samozřejmě při tom kladou důraz na všechna bezpečnostní opatření. Zároveň nově nabízíme tzv. real-time videoprohlídky, tedy prohlídky nemovitostí, které naši makléři zprostředkovávají pomocí služeb WhatsApp, FaceTime, Skype ad.

Jak hodnotíte aktuální situaci?

Opatření a reakce médií těžko jakkoliv hodnotit, protože o koronaviru nám chybí zásadní data.

Kdy to podle vašeho odhadu skončí?

V tuto chvíli si můžeme zahrát na věštce a odhadovat vývoj nastalé situace leda tak z čajových lístků. Ale doufejme, že to nejhorší opadne do konce roku. Zároveň musíme věřit tomu, že po krátké krizi se dostaví konjunktura.

Petr Bým

Hlavní partneři