Začíná 26. konference OSN o změně klimatu

30. 10. 2021

Dnes začíná v Glasgow 26. konference OSN o změně klimatu (COP26). Ve dnech 31. října až 12. listopadu se na ní sejde všech 197 smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), mezi něž patří i EU a všechny její členské státy. Konferenci pořádá Spojené království, které předsednictví COP26 vykonává ve spolupráci s Itálií. Akce původně plánovaná na rok 2020 byla kvůli pandemii COVID-19 o rok odložena. Smluvní strany na COP26 přezkoumají pokrok v plnění svých závazků přijatých v rámci cíle Pařížské dohody udržet globální oteplování výrazně pod hranicí 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a pokračovat v úsilí udržet je pod 1,5 °C. Prohlášení vedoucích představitelů na summitu poslouží jako východisko pro jednání stran o výsledném dokumentu, který má být na konci konference přijat.

Letošní konference o změně klimatu má čtyři hlavní cíle:

  • do poloviny století dosáhnout na celém světě nulových čistých emisí,
  • zachovat splnitelnost cíle, jímž je udržet globální oteplování pod 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí,
  • zavázat se do roku 2025 každoročně mobilizovat 100 miliard amerických dolarů na pomoc rozvojovým zemím při řešení nepříznivých dopadů změny klimatu,
  • dokončit soubor pravidel, jimiž se řídí provádění Pařížské dohody.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři