Vychází nové číslo časopisu ERA 21 – 5/2021

19. 10. 2021

Krajiny výletů

Ivan Gogolák, Lukáš Grasse

Pojetí obytné krajiny z první poloviny 20. století nebo rekreačních krajin z té druhé už není dostačující. Ani příměstské parky či systémy zelených prstenců a klínů coby současné fenomény větších i menších zásahů celistvě nenaplňují potenciál rekreace mimo osídlení. Jak uchopit vstup člověka do krajiny dnes? Od jejích hodnotných po méně hodnotné části, v dnešním světle ekologických výzev a nutné produkce, ekosystémových služeb a jejich diverzity ve vztahu k nárokům na náš pobyt v přírodě? Krajiny výletů jsou podbízivým názvem provokujícím představivost. Území dnešní České republiky bylo v historii světovým lídrem v zacházení s krajinou jakožto místem pro rekreaci i kontemplaci. Jak na tuto tradici navázat?

Naší ambicí není popsat celou volnočasovou infrastrukturu spojenou s vnější i vnitřní krajinou našeho osídlení, ale blíže se zaměřit na ty části, kde (drobná) architektura napomáhá rozvinout potenciál krajiny do ucelené sestavy cest a míst sloužících pro rekreaci, turismus a poznávání okolí.

Protože je vnímání krajiny oblastí ryze osobní, nazíráme celé téma optikou většího měřítka, urbanismu a plánování, na čemž jsme jako architekti v rámci chápání všech vazeb, smyslu a souvislostí odrostli. Snad vám toto pojetí nebude cizí a nabídne trochu jiný pohled na krajiny, které jsou „naše“, nebo i na ty, které jenom navštěvujeme.

ERA 21

Hlavní partneři

Partneři