Vychází nové číslo časopisu Era 21 – 2/2021

21. 4. 2021

Architektura péče

Hana Lesáková

Poprvé v historii časopisu jsme pro čtenáře připravili dvě na sebe navazující čísla. Téma zdravotnických a pečovatelských staveb, vznikající ve spolupráci s architektkou Irenou Hradeckou, nám bobtnalo pod rukama už od prosince loňského roku, až došlo k rozhodnutí rozdělit ho napůl. V únorové Architektuře zdraví byla paradoxně hodně řeč o nemoci, v Architektuře péče bude zase řeč o smrti. Obojí je nakonec přirozenou součástí života, jakkoli se snažíme namluvit si opak.

Na následujících stranách opustíme technologiemi sešněrované nemocnice a věnujeme prostor dalším pestrým typologiím poskytování péče: navštívíme centra pro dlouhodobě nemocné, pobytová terapeutická zařízení, domy pro seniory či hospice. Co mají společné? Více než jinde zde vysvítá kontrast mezi uživateli, v tomto případě osobami dlouhodobě psychicky nebo fyzicky nemocnými či nemohoucími, a architekty, pořád převážně muži, na vrcholu sil a profesních úspěchů. Snad nikdy nebylo naléhavější zařadit do procesu navrhování staveb důkladnou a otevřenou komunikaci s klientem, a pokud to je možné, i s uživateli. V tomto případě se opravdu nelze vcítit.

Dubnové vydání časopisu ERA21 stojí, jako ostatně často, někde na pomezí akademické analýzy a populárního cestovatelského průvodce. Je polaroidovým snímkem jednoho momentu v čase, zachycuje naše současné omezené poznání, zabarvené aktuálními starostmi. Všem, kdo se na něm podíleli, patří dík. Byť se některé z oslovených autorek podílely jen výstižným pozorováním, že „v lockdownu bez hlídání dětí bohužel dominuje péče nad zájmem o architekturu péče“.

ERA 21

Hlavní partneři

Partneři