Vláda schválila postup pro akcelerační zóny obnovitelných zdrojů energie

26. 4. 2024

Vláda schválila postup pro vymezování takzvaných akceleračních zón pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Půjde o oblasti, v nichž bude možné rychlejší povolování stavby solárních nebo větrných elektráren. Příprava a povolení stavby v nich bude trvat do 12 měsíců. U běžných projektů obnovitelných zdrojů je běžné povolování minimálně dva roky, především pak u větrných elektráren pak ale často trvá i několik let.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vysvětlil, že rychlejší povolování pro akcelerační zóny bude zahrnovat například zjednodušené posuzování vlivu staveb na okolní životní prostředí. Zóny by podle něj měly být vymezovány typicky v průmyslových zónách, tzv. brownfieldech nebo na místech bývalých dolů. Zakázány naopak budou na území soustavy Natura 2000, v národních parcích a v první a druhé zóně chráněných krajinných oblastí. Při vymezování oblastí pak budou podle ministra posuzovány i další veřejné zájmy například v oblasti letectví nebo obrany státu.

Stát do budoucna počítá s výrazným navýšením podílu obnovitelných zdrojů energie. Ten v současnosti činí kolem 19 %. Podle loňského vládního návrhu Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu by měl podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 stoupnout alespoň na 30 %. Evropská komise vrátila návrh k úpravě. Podle oborových organizací je tuzemský potenciál vyšší než 30 % a vláda by jej měla v revidované verzi plánu navýšit.

remspace/ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři