Vláda schválila novelu zavádějící nepřetržitý monitoring emisí škodlivých látek

23. 5. 2024

Novelu zákona o ochraně ovzduší, jež má mimo jiné rozšířit počet firem s povinností nepřetržitého monitoringu znečištění, ve středu schválila vláda. Předloha nyní poputuje do Parlamentu. Firmy také budou muset vedle kontinuálního sledování emisí škodlivých látek omezit prašnost při stavbách či demolicích. Cílem řady opatření je zlepšit kvalitu ovzduší ve městech a obcích, více využívat digitální nástroje a snížit administrativu.

Prašnost se má podle úřadu omezovat třeba pomocí postupné odkrývky povrchu, protiprašnými sítěmi na lešeních při rekonstrukci fasád, minimalizací spádových výšek při přesypech materiálů nebo díky rychlému vysazování zeleně kolem staveb. Výsledky z měření emisí budou nově předávány výhradně digitálně do centrálního registru, a to přímo měřicími skupinami. Tím by měla firmám odpadnout administrativa. Dosud musejí výsledky měření posílat v papírové podobě Českému hydrometeorologickému ústavu a České inspekci životního prostředí.

Další částí novely je zavedení minimálních vzdáleností obytné zástavby od zdrojů znečištění, především prachu či zápachů, nově se také zvýší poplatek za znečištění, a to o inflaci, která nastala od jeho posledního zvýšení. Návrh také upravuje nízkoemisní zóny, zavádí evidenci vjezdu do nízkoemisní zóny pomocí poznávacích značek a propojení údajů s registrem vozidel, stejně jako možnost zavést individuální výjimky pro rezidenty.

remspace/ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři