Vláda o novelizaci nového stavebního zákona

28. 12. 2021

S neutrálním stanoviskem nové koaliční vlády by se měl setkat návrh poslanců pětice koaličních stran na roční odklad účinnosti větší části nového stavebního zákona. Cílem jejich předlohy je hlavně oddělit a odložit vznik krajských stavebních úřadů. Od 1. července 2023 by se nový zákon začal týkat pouze takzvaných vyhrazených staveb v působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. U ostatních staveb by fungovala dosavadní úprava.

Vláda v návrhu svého stanoviska, které se má projednávat na jejím příštím zasedání, uvádí, že praktičtější a srozumitelnější by bylo odložit účinnost nové úpravy stavebního práva jako celku, a to včetně změn přijatých ve zvláštním změnovém zákoně. Fialův kabinet upozorňuje na to, že navržená dělená účinnost může vést k praktickým problémům, neboť posuzování toho, které části nového stavebního zákona budou použitelné a ve vztahu ke kterým druhům staveb a v jakém časovém období, bude zřejmě poměrně složité. Podle vlády je otázkou, zda je opravdu nezbytné zavádět na pouhý jeden rok model, v němž budou vedle sebe existovat dva různé právní systémy pro povolování různých druhů staveb, které navíc budou uplatňovat různé úřady.

Návrh stanoviska poukazuje i na to že poslanecký návrh neodkládá účinnost takzvaného změnového zákona, který obsahuje změny ostatních zákonů vyvolané přijetím nové právní úpravy. Znamenalo by to, že všechny zákony upravující ochranu jednotlivých veřejných zájmů budou od 1. července 2023 účinnost v podobě vycházející z nového stavebního zákona, ačkoli se v případě jiných než vyhrazených staveb má od tohoto data až do 1. července 2024 postupovat podle dosavadního stavebního zákona.

Negativně se vůči poslaneckému návrhu vyslovil Svaz průmyslu a dopravy. Snahy o odklad účinnosti považuje svaz za pochopitelné, ale za krátkozraké. V případě, že by odklad přeci jen uspěl, doporučuje svaz v tom případě rozšířit seznam vyhrazených staveb, na které by se už nová úprava vztahovala, také o stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV, včetně transformovny 110 kV a stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy a stavby veřejných komunikačních sítí. Zdůvodňuje to tím, že jde o páteřní stavby soustav s nadregionálním charakterem.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři