Termín podávání cenových nabídek na koncertní sál v Brně se opět posouvá

4. 3. 2024

Termín pro podání cenových nabídek na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně je odložen na 16. března. Městští radní termín už jednou posunuli, původně měli zájemci podávat nabídku do 24. ledna. Stejně jako tehdy je i nyní důvodem značné množství dotazů uchazečů na zadávací dokumentaci. Nesouvisí to s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), jenž zadávací řízení na stavbu kvůli nepřiměřeným a diskriminačním požadavkům na uchazeče zrušil.

Výběrové řízení na dodavatele je dvoukolové, z prvního kola vzešly čtyři firmy, které splnily kvalifikační předpoklady. V druhém kole tito uchazeči mají podat cenové nabídky, soutěžní cena je 2,4 miliardy korun. ÚOHS svým zatím nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím zadávací řízení zrušil. Jako důvod uvedl nepřiměřené a diskriminační požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Správní řízení zahájil na návrh společnosti Gardenline.

Město proti rozhodnutí připravuje rozklad. Má za to, že reálné konkurenční prostředí bylo vytvořeno a žádná diskriminace potenciálních účastníků nenastala. Podáním rozkladu nenabývá prvoinstanční rozhodnutí právní moci, zadávací řízení na zhotovitele tedy není v tuto chvíli zrušeno.

Janáčkovo kulturní centrum má sloužit jako velký koncertní sál pro Filharmonii Brno. Příprava se táhne mnoho let, podle plánů města by se mělo začít stavět letos, hotovo má být v roce 2027. Zda bude rozhodování ÚOHS mít vliv na počátek stavby, vedení města zatím neví.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři