Stavovské divadlo v další fázi rekonstrukcí

3. 8. 2021

Národní divadlo zahájilo rekonstrukci fasády historické budovy Stavovského divadla v Praze na Ovocném trhu. ČTK to řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Letos přijde na řadu západní, severní a východní strana objektu a v roce 2022 jižní strana objektu. Celkové náklady za obě etapy jsou 48 milionů korun bez DPH.

Při rekonstrukci se budou opravovat všechny omítky, štukové prvky a plastiky, okna a dveře včetně skel, pantů, zámků a kování. Renovovat se budou mříže, uměleckořemeslné prvky jako stožáry na vlajky, okrasné litinové prvky, oplechování, svody, hromosvody a bude se instalovat nový systém ochrany proti ptactvu. Zlepší se také systém únikových východů a napojí se do systému elektronické požární signalizace. Navrhované úpravy neobsahují žádné přístavby či nástavby.

Podle mluvčího je projekt oprav pláště veden úsilím revitalizovat výsledky rekonstrukčních etap završených v posledních letech 20. století. Stav fasád je v různém stadiu postupující degradace povrchů. Poruchy materiálů fasád souvisejí hlavně s působením povětrnostních vlivů a s nevhodně užitými materiály na jejich povrchové úpravy při posledních opravách. Nejvýraznějším zdrojem poruch je srážková voda. Na fasádách jsou místy pozorovatelné praskliny, které by neměly narušovat statiku, ale mohou se projevit znovu na opravených omítkách. Viditelné jsou na všech fasádách. Významnější jsou nepravidelně svislé trhliny na severní a jižní fasádě v místech navázání mladší přístavby.

Definitivní rozsah, detailní určení technologií i podmínky povrchových úprav se v současné době upřesňují průzkumem na stavbě z lešení a po očištění a po odstranění nevhodných povrchových nátěrů z doby rekonstrukce na přelomu 80. a 90. let 20. století. Stavební práce se vzhledem k tomu, že budova je národní kulturní památkou, prolínají s pracemi restaurátorskými.

zdroj: ČTK

Hlavní partneři

Partneři