Senát kritizuje European Green Deal

8. 11. 2021

Druhá komora Parlamentu ČR – Senát – má výhrady vůči návrhům novelizovaných evropských směrnic o energetické účinnosti a o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Senát se usnesl na tom, že komise v případě směrnice o energetické účinnosti nepředložila studii dopadů na členské státy a v důsledku toho neprokázala, že navrhované cíle jsou reálně dosažitelné za přiměřených nákladů.

Komise EU chce do roku 2030 zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů až na 40 %, protože současný cíl 32 % podle ní není dostačující. Senát chce po Evropské komisi, aby vyčíslila dopady plánovaných změn, především pak náklady a přínosy pro ČR. V přijatém usnesení Senát uznává, že Česko bude muset pro naplnění klimatických ambici postupně navyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu. Zastává ale názor, že s ohledem na geografickou polohu ČR bude role OZE pouze omezená, a proto se ČR bude muset spoléhat především na jadernou energii. Proto Senát považuje za důležité, aby jaderná energie byla v rámci EU označena za udržitelný zdroj. Senát současně konstatoval, že přijímat tak ctižádostivý cíl, jako je Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal) v situaci, kdy není znám způsob náhrady dosavadních zdrojů energie, je nezodpovědné.

ČTK

Hlavní partneři

Partneři