Praha schválila návrh nových stavebních předpisů

26. 6. 2024

Rada hlavního města Prahy schválila novou podobu Pražských stavebních předpisů. Úpravy byly nutné kvůli souladu s novým stavebním zákonem. Pražské stavební předpisy nabydou účinnosti souběžně s novým stavebním zákonem a celostátní vyhláškou o požadavcích na výstavbu, tedy 1. července 2024. Nové městské stavební předpisy zaručují kontinuitu s dřívějším zněním Pražských stavebních předpisů a zároveň se přizpůsobují novému znění stavebního zákona.

„Chceme vytvářet čtvrti jako Vinohrady nebo Dejvice, nikoli pouze sídliště. Praha proto využila svého práva na vlastní stavební předpisy a v roce 2014 přišla se zásadní změnou v jejich pojetí. Tato změna spočívala v návratu k tradičním hodnotám, na nichž byla Praha urbanisticky založena, jako jsou například bloková zástavba, uliční čára nebo tradiční ulice se stromořadím,” popisuje proces vzniku Pražských stavebních předpisů náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

Novela stavebního zákona od 1. července mění podmínky, za kterých se česká města mohou rozvíjet. Zaměřena je ale primárně na malé obce, pro velká města je v mnohém nevyhovující. Na návrhu městských stavebních předpisů pracovali společně odborníci z Prahy, Brna a Ostravy, tedy z měst, kterým novela stavebního zákona umožňuje odchýlit se od jednotné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

remspace/IPR Praha

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři