PPP – pro a proti

9. 6. 2021

Stavba dálnice formou tzv. PPP projektu, kdy stavbu i provoz financují soukromí investoři a stát jim projekt postupně splácí, je pro stát rychlejší, může se však prodražit. Vyplývá to z miniankety ČTK mezi ekonomy – první PPP stavba dálnice v Česku části D4 mezi Příbramí a Pískem právě začala.

Mezi výhody PPP řadí ekonom společnosti Cyrrus Petr Pelc především rozložení finanční zátěže do delšího období a určitou záruku údržby dálnice. „Pro stát to znamená jisté přenesení vybraných aktivit a odpovědnosti na třetí strany. Procesně by se rovněž mělo jednat o jednodušší a rychlejší variantu oproti klasickému způsobu,“ dodal.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda zase vyzdvihl efektivnější využití peněz soukromým sektorem. „Privátní firmy jsou totiž schopny lépe pracovat s rizikem, a tak snížit celkové náklady projektu po celou dobu jeho životnosti,“ uvedl. Podle L. Kovandy navíc u soukromých investorů nebývají problémy s dodržováním termínů. Důležitá je také úleva pro státní rozpočet.

Problémem naopak může být podle P. Pelce nižší transparentnost při výběru zhotovitelů a vyšší dlouhodobé náklady kvůli vyšším cenám půjček pro soukromé firmy. „Úvěrování státu je levnější než úvěrování komerčních subjektů. Vyšší úrokové náklady se následně promítnou do celkové výše investice,“ řekl P. Pelc. Podle L. Kovandy musí pro tyto případy být výhody zapojení soukromého investora natolik silné, aby tuto nevýhodu převážily.

O úspěchu prvního dálničního PPP projektu také rozhoduje kvalita spolupráce mezi státem a investorem. P. Pelc zdůraznil, že důležité je správné nastavení smluvní dokumentace, ze které bude jasný rozsah možného navyšování sjednaných cen stavebních prací. Velká část rizik by pak měla být ponechána právě třetím stranám. „Důležitým faktem ale zůstává to, že dálnice by měla být po celou dobu ve vlastnictví státu,“ dodal.

Ministerstvo uvádí, že s dalšími PPP projekty počká na průběh výstavby D4. V minulosti se stát pokoušel takto postavit například úsek D3 mezi Borkem a Bošilcem nebo ostravskou část D1. Všechny tyto úseky ale nakonec byly stavěny konvenčním způsobem, tedy ze státních zdrojů. Do budoucna se o využití PPP uvažuje například pro stavby dálnic D6 nebo D35.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři