Pozvánka na valnou hromadu

13. 5. 2024

Představenstvo společnosti remspace a.s. se sídlem U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5, IČO: 28224451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13824, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti

remspace a.s.,

která se bude konat dne 19 6. 2024 od 17:15 hod., na adrese U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5.

Program valné hromady:

1. Prezence, zahájení, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány VH.

2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

3. Schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

4. Informace o stavu činnosti a o její činnosti v uplynulém období.

5. Diskuse, závěr

Veškeré podklady k valné hromadě jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti. V případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Radku Šobotníkovou.

V Praze dne 13.5.2024

prof. Ing. arch. Michal Šourek

člen představenstva

Pozvánka_na_valnou_hromadu

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři