Ostrava má nový strategický plán pod značkou fajnOVA

4. 4. 2024

Ostrava si vybrala stěžejní témata, na která se bude v příštích letech zaměřovat a rozvíjet je až do roku 2030. Prioritami plánu je kvalitní bydlení a architektura, energetika i plnění role metropole. Vytyčené cíle chce město naplňovat uskutečněním konkrétních projektů, přičemž těch vlajkových je 49 a patří mezi ně například rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavba koncertního sálu nebo výstavba Centra ledních sportů. Současně je cílem pokračovat v růstu počtu vysokoškolských studentů nebo zastavit trend úbytku obyvatel.

Nový plán navazuje na dokument z roku 2017, jehož realizace byla vyhodnocena jako úspěšná. Od roku 2016 bylo úspěšně dokončeno 47 strategických projektů, mezi které náleží například revitalizace budovy bývalých městských jatek či výstavba City Campusu na Černé louce. V následujících sedmi letech se chce Ostrava zaměřit na podporu vysokých škol, aby se Ostravě podařilo získat status studentského města. Zároveň chce přilákat více firem, které pak absolventy škol zaměstnají a zamezí jejich odchodu z regionu. Důležité jsou také dopravní stavby, především stavba vysokorychlostní trati.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři